IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Az International Business School Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézmény, amely az Oktatási Hivatal működési engedélyével rendelkezik; az intézményre és az általa kínált programokra vonatkozó hivatalos adatok az Oktatási Hivatal által vezetett közhiteles nyilvántartásokban érhetők el.

Rangos business schoolként elkötelezettek vagyunk az intézmény és a képzések folyamatos fejlesztése iránt, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk a minőségbiztosításra és -fejlesztésre. A belső folyamatokon túlmenően, amelyek biztosítják az intézményben nyújtott valamennyi képzés minőségét, képzéseinket (azok tartalmát, értékelését, eredményeit stb.) és erőforrásainkat (tárgyi, személyi stb.) stratégiai partnerünk, a Buckingham Egyetem hagyta jóvá és ellenőrzi folyamatosan. Ezeken kívül több nemzetközileg elismert minőségbiztosítási szervezet akkreditációjával is rendelkezünk.

Ezeknek az akkreditációknak köszönhetően diákjaink, családjaik és a nálunk végzett hallgatók jövőbeli munkaadói biztosak lehetnek abban, hogy képzéseink folyamatosan megfelelnek a szigorú nemzetközi szakmai előírásoknak, és hogy az IBS által kiadott diplomák nemzetközi szinten is versenyképesek.

Az International Business School teljes nemzetközi akkreditációs történetét az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Nyilvántartás (EQAR) honlapja tartalmazza.

BAC

Az International Business School a British Accreditation Council (BAC) által akkreditált intézmény. Az akkreditáció tanúsítja, hogy az IBS megfelel az egyik vezető brit akkreditációs testület által meghatározott szigorú előírásoknak, amely az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetségnek (ENQA) is tagja . A BAC által akkreditált intézményt választva a hallgatók további biztosítékot kaphatnak arra, hogy az intézmény megfelel a világszerte elfogadott felsőoktatási standardoknak.

A BAC akkreditáció megszerzése érdekében a BAC ellenőrizte az IBS menedzsmentjét, oktatását, hallgatói szolgáltatásait és fizikai erőforrásait (tantermeit, felszereltségét stb.), és meggyőződött róla, hogy az intézmény megfelel az Egyesült Királyságban a felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott magas elvárásoknak. Az ellenőrzés a következő területekre irányult:

  • Menedzsment, stratégia és pénzügyi gazdálkodás
  • Oktatásirányítás és adminisztráció
  • Oktatás, tanulás és értékelés
  • Hallgatók felvétele, támogatása, előrehaladása, illetve a nekik nyújtott szolgáltatások
  • Helyiségek, létesítmények és tanulási segédeszközök
  • Minőségirányítás, minőségbiztosítás és -fejlesztés

2023-ban az IBS már második alkalommal nyerte el a BAC akkreditációt, és ezzel meghosszabbította akkreditációját egy újabb 4 éves időszakra, 2027. március 31-ig.

Brit sztenderdek

Az akkreditáció megszerzéséhez a szervezetnek meg kell felelnie a BAC által meghatározott és rendszeresen felülvizsgált kritériumoknak. Az akkreditációs folyamat során szigorú ellenőrzést végeznek az intézményben, amely a szervezet minőségbiztosítási folyamataira összpontosít számos különböző területen: a menedzsment, személyi erőforrások és irányítás, az oktatás, a tanulás és az értékelés, a diákjólét, valamint a helyiségek és a létesítmények mind górcső alá kerülnek. Az akkreditációt követően a szervezetnek további rendszeres ellenőrzéseknekkell alávetnie magát, amely lehet időközi, kiegészítő és szúrópróbaszerű is.

British Accreditation Council (BAC)

A BAC-ot az Egyesült Királyság Oktatási Minisztériuma és a British Council hozta létre 1984-ben azzal a céllal, hogy felügyelje a független továbbképzést és felsőoktatást az Egyesült Királyságban. Az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (ENQA) és a Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökségek Nemzetközi Hálózatának (INQAAHE) teljes jogú tagjaként a BAC külső értékelésen esett át saját szabványai és folyamatai tekintetében. Ma a BAC világszerte több mint 230 szervezetet akkreditál (a legtöbb akkreditált szervezet az Egyesült Királyságban található). További információért látogasson el a British Accreditation Council (BAC) honlapjára.

FIBAA

Az International Business School által kínált programok többsége rendelkezik a Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) által odaítélt minőségi bizonyítvánnyal. A bizonyítvány tanúsítja, hogy az IBS a nemzetközi oktatási piacon a magas színvonalú kínálatának köszönhetően meghatározó szereplőnek számít. A FIBAA a minőségi bizonyítvány odaítélésekor a programok esetében a hangsúlyt a nemzetköziségre és az üzleti relevanciára helyezik. Ennek megfelelően a FIBAA értékeli a programok nemzetközi megközelítését, a tanterv interkulturális és nemzetközi tartalmát, a szakmai készségek elsajátítását, az elmélet és a gyakorlat integrációját, valamint a vállalkozásokkal való együttműködést.

A szigorú értékelési folyamatot követően a FIBAA az alább felsorolt programokat akkreditálta, amelyek elnyerték a FIBAA minőségi bizonyítványt:

A fenti képzéseket először 2021-ben akkreditálták. Az akkreditációk 2027. január 31-ig érvényesek.

Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)

A FIBAA 1994-es megalapítása óta több mint 2500 programot akkreditált számos európai és Európán kívüli felsőoktatási intézményben. Ezek közé tartoznak Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Hollandia, Ausztria, Svájc, Liechtenstein, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia, Csehország, Albánia, Észak-Ciprus, Ukrajna, Oroszország, Kazahsztán, Jordánia, India, Kína, Törökország, Namíbia, Mexikó és az USA felsőoktatási intézményei. Az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (ENQA) teljes jogú tagjaként a FIBAA-t külső értékelésnek vetették alá szabványai és folyamatai tekintetében. További információkért látogasson el a Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) holnapjára.

Tamási J. Gergely

rektorhelyettes, főiskolai tanár, központvezető, Minőségbiztosítási és Fejlesztési Központ

E-mail-cím:
E-mail küldése to Tamási J. Gergely
Telefonszám:
+36 1 588 8681