IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

A University of Buckingham diplomáját adó alap- és mesterképzéseire az IBS az alábbi ösztöndíj lehetőségeket kínálja. 

IBS Starter Ösztöndíj

Az IBS Starter Ösztöndíj az első félév tandíjának 25%-át fedezi, minden olyan diák számára, aki megfelel a következő követelményeknek és elnyeri a pályázatot: 

-  18-25 éves (az ösztöndíjra való jelentkezéskor)

-  beadta online jelentkezését az IBS és a University of Buckingham közös, angol nyelvű BSc szakának egyikére,

-  rendelkezik min. 70%-os kettő emelt szintű érettségivel (bármilyen tantárgyból) vagy minimum 35 pontos IB diploma bizonyítvánnyal,

-  valamint az alábbi, két évesnél nem régebbi nyelvvizsgák egyikével:

 • legalább 6.5 pontos IELTS (Academic vagy General, részeredmények is elérik vagy meghaladják a 6.0 pontot) vagy a
 • TOEFL 79 iBT nyelvvizsga egyike (más nyelvvizsga nem vehető figyelembe).

Annak a pályázónak, akinek minimum 35 pontos IB diploma bizonyítványa van, nem szükséges külön IELTS/TOEFL nyelvvizsga bizonyítványt benyújtania.

Pályázás módja: motivációs levél küldése, amelyhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát (kivéve IB diploma esetén).

Cím: scholarship@ibs-b.hu

A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A tandíjkedvezmény jóváhagyása esetén a hallgatóknak ki kell fizetniük a tandíj fennmaradó részét* a számlában feltüntetett fizetési határidőig.

*a tandíj nem visszatéríthető.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ (A későn beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni):

2022. szeptemberi tanévkezdéshez: 2022. augusztus 1.

2023. februári tanévkezdéshez: 2022. november 30.


Tanulmányi ösztöndíj (IBS Academic Ösztöndíj):

A University of Buckingam BSc alapképzéseiben részt vevő, legkiválóbb tanulmányi eredményt elérő hallgatók, a második, illetve további szemeszterekben részösztöndíjas kategóriába sorolhatók. Erre az alábbi két kategóriában és feltételekkel van lehetőség (az előző félév tanulmányi eredményei alapján):

I. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 75%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Feltételek:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben az adott félévre előírt modulok mindegyikét teljesítette
 • a 3 fokozatú skálán értékelt készség-tárgyaiból kivétel nélkül „kiválóan megfelelt” eredményt ért el
 • a 100 fokú skálán értékelt zárójegyeinek számtani átlaga eléri a 79 százalékot

II. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 50%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Feltételek:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben az adott félévre előírt modulok mindegyikét teljesítette
 • a 3 fokozatú skálán értékelt készség-tárgyaiból kivétel nélkül „kiválóan megfelelt” eredményt ért el
 • a 100 fokú skálán értékelt zárójegyeinek számtani átlaga eléri a 76 százalékot

IBS Master Ösztöndíj

Az IBS Master Ösztöndíj a tandíj első befizetett részletének 25%-át fedezi, minden olyan diák számára, aki megfelel a következő követelményeknek és elnyeri a pályázatot: 

-  3,6 CGPA-vel rendelkezik (más oktatási rendszerekben 90%-os vagy a feletti átlag)

-  rendelkezik az alábbi, két évesnél nem régebbi nyelvvizsgák egyikével:

 • legalább 7.0 pontos IELTS (Academic vagy General, részeredmények is elérik vagy meghaladják a 6.0 pontot) vagy a
 • TOEFL 94 iBT nyelvvizsga
 • vagy ezekkel egyenértékű nyelvvizsga

-  legalább 200 szavas motivációs levél csatolása az ösztöndíj kérelemhez.

Pályázás módja: motivációs levél küldése, amelyhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.

Cím: scholarship@ibs-b.hu

A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázónak először be kell adnia jelentkezését az IBS egyik angol diplomát adó mesterképzésére, majd feltöltenie a szükséges dokumentumokat (alapképzési diploma, amennyiben szükséges annak hivatalos fordítása, útlevél/személyi igazolvány, nyelvvizsga bizonyítvány).

Egyidejűleg jeleznie kell az IBS Master Ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kívánságát a scholarship@ibs-b.hu e-mail címen, a motivációs levél (legalább 200 szó) csatolásával.

Az ösztöndíj odaítélése esetén a pályázónak az első félév vagy tanév díját a számlában feltüntetett fizetési határidőig ki kell egyenlítenie

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ (A későn beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni):

2022. szeptemberi tanévkezdéshez: 2022. május 31.

2023. februári tanévkezdéshez: 2022. november 30.