IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

A University of Buckingham diplomáját adó alap- és mesterképzéseire az IBS az alábbi ösztöndíj lehetőségeket kínálja. 
A Dublin Business School-lal kínált BSc szakokon abban az esetben lehet ösztöndíjat igénybe venni, ha a tandíjat az euróban meghatározott összeg alapján fizeti a hallgató.

IBS Starter Ösztöndíj

Az IBS Starter Ösztöndíj az első félév tandíjának 25%-át fedezi minden olyan diák számára, aki megfelel a következő követelményeknek.

FELTÉTELEK:

 • 18-25 éves (az ösztöndíjra való jelentkezéskor)
 • beadta jelentkezését a BSc szakok egyikére,
 • rendelkezik
  • kettő emelt szintű érettségivel, min. 70%-os eredménnyel (bármilyen tantárgyból),
  • vagy minimum 35 pontos IB diploma bizonyítvánnyal*,
 • valamint az alábbi, két évesnél nem régebbi nyelvvizsgák egyikével rendelkezik:
  • legalább 6.5 pontos IELTS (Academic vagy General, részeredmények is elérik vagy meghaladják a 6.0 pontot)
  • vagy TOEFL 79 iBT nyelvvizsga egyike.
   (Amennyiben rendelkezik más angol nyelvvizsgával, amely megfelel az IELTS 6.5 szintnek, kérjük, hogy írjon az info@ibsbudapest.com címre.)
 • a jelentkező vállalja a BSc tandíj euróban meghatározott összegének fizetését.

*Annak a pályázónak, akinek minimum 35 pontos IB diploma bizonyítványa van, nem szükséges külön IELTS/TOEFL nyelvvizsga bizonyítványt benyújtania.

PÁLYÁZÁS MÓDJA: 

Motivációs levél küldése, amelyhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát (kivéve IB diploma esetén).

E-mail cím: scholarship@ibs-b.hu

A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A tandíjkedvezmény jóváhagyása esetén a hallgatóknak ki kell fizetniük a tandíj fennmaradó részét* a számlában feltüntetett fizetési határidőig.

*a tandíj nem visszatéríthető.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

(A későn beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni):

 • 2024. februári tanévkezdéshez: 2023. november 30.
 • 2024. szeptemberi tanévkezdéshez: 2024. augusztus 1.


Tanulmányi ösztöndíj (IBS Academic Ösztöndíj):

A BSc képzésekben részt vevő, legkiválóbb tanulmányi eredményt elérő hallgatók, a második, illetve további szemeszterekben részösztöndíjas kategóriába sorolhatók. Erre az alábbi két kategóriában és feltételekkel van lehetőség (az előző félév tanulmányi eredményei alapján):

I. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 75%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

FELTÉTELEK:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben az adott félévre előírt modulok mindegyikét teljesítette
 • a 3 fokozatú skálán értékelt készség-tárgyaiból kivétel nélkül „kiválóan megfelelt” eredményt ért el
 • a 100 fokú skálán értékelt zárójegyeinek számtani átlaga eléri a 79 százalékot
 • a hallgató a BSc tandíj euróban meghatározott összegét fizeti

II. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 50%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

FELTÉTELEK:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben az adott félévre előírt modulok mindegyikét teljesítette
 • a 3 fokozatú skálán értékelt készség-tárgyaiból kivétel nélkül „kiválóan megfelelt” eredményt ért el
 • a 100 fokú skálán értékelt zárójegyeinek számtani átlaga eléri a 76 százalékot
 • a hallgató a BSc tandíj euróban meghatározott összegét fizeti

Dr Frances Robinson Ösztöndíj

A Dr Frances Robinson ösztöndíjról angol nyelven itt tájékozódhat.


IBS Master Ösztöndíj

Az IBS Master Ösztöndíj 10 - 35 %-os kedvezményt biztosít a tandíj első befizetéséből (ez lehet az első félév vagy a teljes képzés díja), minden olyan diák számára, aki megfelel a következő követelményeknek.

FELTÉTELEK:

 • 3,00 - 4,00 CGPA-vel (4,00-ból) (más oktatási rendszerekben 90%-os vagy a feletti átlag)
 • rendelkezik az alábbi, két évesnél nem régebbi nyelvvizsgák egyikével:
  • legalább 7.0 pontos IELTS (Academic vagy General, részeredmények is elérik vagy meghaladják a 6.0 pontot)
  • vagy TOEFL 94 iBT nyelvvizsga
  • vagy ezekkel egyenértékű nyelvvizsga
 • legalább 200 szavas motivációs levél csatolása az ösztöndíj kérelemhez

IBS Master Ösztöndíj
CGPA eredmény Ösztöndíj mértéke
4 35%
3,80 - 3,99 30%
3,60 - 3,79 25%
3,40 - 3,59 20%
3,20 - 3,39 15%
3,00 - 3,19 10%

PÁLYÁZÁS MÓDJA: 

Motivációs levél küldése, amelyhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.

E-mail cím: scholarship@ibs-b.hu

A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázónak először be kell adnia jelentkezését az IBS egyik angol diplomát adó mesterképzésére, majd feltöltenie a szükséges dokumentumokat (alapképzési diploma, amennyiben szükséges annak hivatalos fordítása, útlevél/személyi igazolvány, nyelvvizsga bizonyítvány).

Egyidejűleg jeleznie kell az IBS Master Ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kívánságát a scholarship@ibs-b.hu e-mail címen, a motivációs levél (legalább 200 szó) csatolásával.

Az ösztöndíj odaítélése esetén a pályázónak az első félév vagy tanév díját a számlában feltüntetett fizetési határidőig ki kell egyenlítenie.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

(A későn beadott pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni):

 • 2024. februári tanévkezdéshez: 2023. november 30.
 • 2024. szeptemberi tanévkezdéshez: 2024. augusztus 1.