IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Tandíjaink képzésenként, szakonként és munkarend szerint változóak.

A 2023/2024-es tanévre vonatkozó tandíjak

Szakok Tandíj* A teljes program tandíja euróban
Bachelor's szakok (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések) 3.700
euró/szemeszter
22.200 euró
Bachelor's szakok (Dublin Business School, angol nyelvű képzések) 3.700
euró/szemeszter**
22.200 euró
Master’s szakok Budapesten (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések) 5.900
euró/szemeszter
11.800 euró
Master’s szakok Bécsben (The University of Buckingham angol nyelvű képzése) 5.900
euró/szemeszter
11.800 euró
MBA in Data-Driven Management (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzés) 6.200
euró/szemeszter
12.400 euró
MSc in IT for Business Data Analytics 5.900
euró/szemeszter
11.800 euró
Doktori képzések (The University of Buckingham angol nyelvű képzései, összesen 6 szemeszter) 3.100
euró/szemeszter
18.600 euró
Angol nyelvi egyetemi előkészítő (2 szemeszter) 2.750
euró/szemeszter
5.500 euró
Regisztrációs díj nem EU állampolgárok számára (egyszeri) 900 euró -
Jelentkezési díj (A jelentkezési díj semmilyen körülmény között nem visszatéríthető)*** 100 euró -

*Az euróban meghatározott tandíjat euróban vagy forintban lehet kiegyenlíteni. Forintban történő fizetés esetén az árfolyamot az IBS költségtérítési szabályzata állapítja meg. A nem EU tagországok állampolgárainak a tandíjat a teljes első évre meg kell fizetniük.

**A FELVI-n jelentkezett diákoknak lehetőségük van a tandíjat a FELVI-ben megadott 1.350.000 Ft/félév kedvezményes áron fizetni a képzés végéig, ám ez esetben nem jogosultak ösztöndíjakra.

***A brit diplomát adó képzéseknél 100 euró a jelentkezési díj. A díjfizetés esedékességéről és részleteiről felvételi referenseink értesítik a jelentkezőket az online felvételi rendszerünkön keresztül. A jelentkezési díjfizetést nem érinti a jelentkezési határidő.

A jelentkezési határidő után beadott felvételi kérelmek elfogadásáról - a külföldi jelentkezők számától függően - az IBS vezetése dönt.

A BSc szakokra azok vehetők fel, akik a tanulmányok megkezdésének tanévében betöltik a legalább 18 éves életkort.

A tandíj diákhitelből is fedezhető minden magyar diákunk számára. A diákhitelről és igénylés menetéről a www.diakhitel.hu honlapon tudsz érdeklődni.

DH_plakat_A4_jpg.max-800x600.jpg

Jelentkezési határidő

Képzés 2024. tavaszi félév 2024. őszi félév
Magyar és ír diplomát adó alapképzés - 2024. február 15.
(felvi.hu)
Magyar és brit diplomát adó alapképzés* 2024. február 29.
(IBS weboldal)
2024. július 31.
(IBS weboldal)
Magyar és brit diplomát adó mesterképzés* 2024. február 29.
(IBS weboldal)
2024. július 31.
(IBS weboldal**)
Magyar és brit diplomát adó MBA képzés* 2024. február 29.
(IBS weboldal)
2024. július 31.
(IBS weboldal)
The University of Buckingham doktori képzései* 2023. október 15.
(IBS weboldal)
2024. április 15.
(IBS weboldal)
Angol nyelvi egyetemi előkészítő 2024. február 29.
(IBS weboldal)
2024. július 31.
(IBS weboldal)

*Ezeknél a képzéseknél 100 euró a jelentkezési díj. A díjfizetés esedékességéről és részleteiről felvételi referenseink értesítik a jelentkezőket az online felvételi rendszerünkön keresztül. A jelentkezési díjfizetést nem érinti a jelentkezési határidő.

** MSc in Strategic International Management képzésnél a magyar állampolgároknak az IBS saját jelentkezési oldalán és a felvi.hu-n is kell jelentkezni!

Díjvisszafizetés

A befizetett tandíj (költségtérítési) díj sem részben, sem egészben nem követelhető vissza, az alábbi esetek kivételével:

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak első napját megelőzően kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult.

- amennyiben a hallgató a szorgalmi időszak kezdete után, de a szorgalmi időszak első napjától számított 1 naptári hónapon belül kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, az adott félévre befizetett tandíj 80%-át egy későbbi félévben – 1 naptári éven belül – felhasználhatja. A befizetett, de fel nem használt tandíj visszatérítésére csak EU állampolgár hallgatók esetében van lehetőség.. 

- Amennyiben a nem EU állampolgár beiratkozását / bejelentkezését követően vízum-, ill. tartózkodási engedély kérelmét a hallgató önhibáján kívül elutasították, számára, amennyiben hallgatói jogviszonya megszüntetését kérelmezi, – 400 EUR adminisztrációs díj levonása mellett – vissza kell téríteni minden, az adott félévre ill. következő félévekre befizetett díjat, feltéve, hogy a hallgató a vízumkérelem elutasítását megelőző időszakban hallgatói kötelezettségeinek online formában eleget tett, ideértve különösen a tanórákon és a számonkéréseken való részvételt a képzésre vonatkozó szabályzatok által előírt mértékben. Ez a visszatérítés legkésőbb az adott félév szorgalmi időszakának utolsó napjáig (utolsó tanítási nap) igényelhető

- Amennyiben a nem EU állampolgár beiratkozását követően vízum-, ill. tartózkodási engedély kérelmével kapcsolatban
- a megkezdett képzés első féléve szorgalmi időszakának utolsó napjáig nem kapott hatósági határozatot, vagy
- bár elutasító határozat, valamint a d) pontban rögzített feltételek teljesítése alapján jogosult lenne a d) pont szerinti visszatérítésre, de ezzel nem kíván élni,

kérelem útján, az eredeti képzésén fennálló hallgatói jogviszonya megszüntetése mellett kezdeményezheti átsorolását ugyanazon képzés egy későbbi félévben induló évfolyamába („deferral”). Az átsorolási kérelem elfogadásának feltétele a d) pontban rögzített hallgatói kötelezettségek teljesítése. Elfogadott átsorolási kérelem esetén a hallgató

- hallgatói jogviszonya az eredeti képzésen azonnali hatállyal megszűnik

- tandíjfizetési kötelezettsége az eredeti képzés aktív első félévén – a 400 eurós adminisztrációs díj kivételével – visszamenőlegesen törlésre kerül

- tanulmányi adatai, érdemjegyei az eredeti képzés aktív első félévén törlésre kerülnek

- az átsorolási határozatban megjelölt képzés megjelölt félévére felvett státuszú jelentkezővé válik, aki tanulmányait újabb beiratkozást követően, azokat elölről kezdve folytathatja.

Átsorolás és újbóli beiratkozás esetén a hallgató ismételten jogosulttá válik a fenti d) pont szerinti visszatérítésre, amennyiben az abban rögzített feltételeket teljesíti.

Átsorolásra legfeljebb 1 alkalommal van lehetőség.

- Amennyiben a nem EU-s állampolgár a Főiskolán tanulmányok folytatása céljából vízumot, ill. tartózkodási engedélyt kapott, de tanulmányait nem kezdi el, vagy nem folytatja, a befizetett költségtérítés, ill. regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult.

A jelentkezés és a felvételi eljárás részleteivel kapcsolatban forduljon a Felvételi és marketing központhoz!