IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Tandíjaink képzésenként, szakonként és munkarend szerint változóak.

Az alábbi tandíjak a 2021/22-es tanévben kezdő hallgatókra érvényesek.

Szakok Tandíj*
Bachelor's szakok (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések) 3.700 euró/szemeszter
Master’s szakok Budapesten (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések, összesen 2 szemeszter) 4.700 euró/szemeszter
Master’s szakok Bécsben (The University of Buckingham angol nyelvű képzése, összesen 2 szemeszter) 5.900 euró/szemeszter
MBA in Data-Driven Management (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzés, összesen 2 szemeszter) 6.200 euró/szemeszter
MSc in IT for Business Data Analytics (Green Fox Academy-vel közös képzés, 2 szemeszter) 5.500 euró/szemeszter
Doktori képzések (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések, összesen 6 szemeszter) 3.100 euró/szemeszter
Magyar alapképzési oklevelet nyújtó, magyar nyelvű képzések 400.000 forint/szemeszter
Angol nyelvi egyetemi előkészítő (2 szemeszter) 2.750 euró/szemeszter
Regisztrációs díj nem EU állampolgárok számára (egyszeri) 900 euró
Jelentkezési díj (A jelentkezési díj semmilyen körülmény között nem visszatéríthető)** 100 euró

*Az euróban meghatározott tandíjat euróban vagy forintban lehet kiegyenlíteni. Forintban történő fizetés esetén az árfolyamot az IBS költségtérítési szabályzata állapítja meg. A nem EU tagországok állampolgárainak a tandíjat a teljes első évre meg kell fizetniük.

**Az angol diplomát adó képzéseknél 100 euró a jelentkezési díj. A díjfizetés esedékességéről és részleteiről felvételi referenseink értesítik a jelentkezőket az online felvételi rendszerünkön keresztül. A jelentkezési díjfizetést nem érinti a jelentkezési határidő.

A jelentkezési határidő után beadott felvételi kérelmek elfogadásáról - a külföldi jelentkezők számától függően - az IBS vezetése dönt.

A BSc szakokra azok vehetők fel, akik a tanulmányok megkezdésének tanévében betöltik a legalább 18 éves életkort.

A tandíj diákhitelből is fedezhető minden magyar diákunk számára. A diákhitelről és igénylés menetéről a www.diakhitel.hu honlapon tudsz érdeklődni.

Díjvisszafizetés

A befizetett tandíj (költségtérítési) díj sem részben, sem egészben nem követelhető vissza, az alábbi esetek kivételével:

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak első napját megelőzően kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult.

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak kezdete után, de a szorgalmi időszak első napjától számított 1 naptári hónapon belül kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés 80%-ának visszatérítésére jogosult. 

- amennyiben a nem EU-s állampolgár vízum- ill. tartózkodási engedély kérelmét a hallgató önhibáján kívül elutasították, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult. 200 euró a regisztrációs díjból ebben az esetben nem jár vissza.

Amennyiben a nem EU-s állampolgár a Főiskolán tanulmányok folytatása céljából vízumot, ill. tartózkodási engedélyt kapott, de tanulmányait nem kezdi el, vagy nem folytatja, a befizetett költségtérítés, ill. regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult.

A jelentkezés és a felvételi eljárás részleteivel kapcsolatban forduljon a Felvételi és marketing központhoz!