IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Tandíjaink képzésenként, szakonként és munkarend szerint változóak.

A 2023/2024-es tanévre vonatkozó tandíjak

Szakok Tandíj* A teljes program tandíja euróban
Bachelor's szakok (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések) 3.700
euró/szemeszter
22.200 euró
Bachelor's szakok (Dublin Business School, angol nyelvű képzések) 3.700
euró/szemeszter**
22.200 euró
Master’s szakok Budapesten (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések) 5.900
euró/szemeszter
11.800 euró
Master’s szakok Bécsben (The University of Buckingham angol nyelvű képzése) 5.900
euró/szemeszter
11.800 euró
MBA in Data-Driven Management (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzés) 6.200
euró/szemeszter
12.400 euró
MSc in IT for Business Data Analytics (Green Fox Academy-vel közös képzés) 5.900
euró/szemeszter
11.800 euró
Doktori képzések (The University of Buckingham-mel közös, angol nyelvű képzések, összesen 6 szemeszter) 3.100
euró/szemeszter
18.600 euró
Angol nyelvi egyetemi előkészítő (2 szemeszter) 2.750
euró/szemeszter
5.500 euró
Regisztrációs díj nem EU állampolgárok számára (egyszeri) 900 euró -
Jelentkezési díj (A jelentkezési díj semmilyen körülmény között nem visszatéríthető)*** 100 euró -

*Az euróban meghatározott tandíjat euróban vagy forintban lehet kiegyenlíteni. Forintban történő fizetés esetén az árfolyamot az IBS költségtérítési szabályzata állapítja meg. A nem EU tagországok állampolgárainak a tandíjat a teljes első évre meg kell fizetniük.

**A FELVI-n jelentkezett diákoknak lehetőségük van a tandíjat a FELVI-ben megadott 1.350.000 Ft/félév kedvezményes áron fizetni a képzés végéig, ám ez esetben nem jogosultak ösztöndíjakra.

***A brit diplomát adó képzéseknél 100 euró a jelentkezési díj. A díjfizetés esedékességéről és részleteiről felvételi referenseink értesítik a jelentkezőket az online felvételi rendszerünkön keresztül. A jelentkezési díjfizetést nem érinti a jelentkezési határidő.

A jelentkezési határidő után beadott felvételi kérelmek elfogadásáról - a külföldi jelentkezők számától függően - az IBS vezetése dönt.

A BSc szakokra azok vehetők fel, akik a tanulmányok megkezdésének tanévében betöltik a legalább 18 éves életkort.

A tandíj diákhitelből is fedezhető minden magyar diákunk számára. A diákhitelről és igénylés menetéről a www.diakhitel.hu honlapon tudsz érdeklődni.

DH_plakat_A4_jpg.max-800x600.jpg

Jelentkezési határidő

Képzés 2023. őszi félév 2024. tavaszi félév
Magyar és ír diplomát adó alapképzés 2023. február 15. -
Magyar és brit diplomát adó alapképzés* • magyar diákok számára: 2023. február 15.
• külföldi diákok számára: 2023. május 31.
(IBS weboldal)
2023. november 30.
(IBS weboldal)
Magyar és brit diplomát adó mesterképzés* • magyar diákok számára: 2023. február 15.
• külföldi diákok számára: 2023. május 31.
(IBS weboldal)
2023. november 30.
(IBS weboldal)
Magyar és brit diplomát adó MBA képzés* • magyar diákok számára: 2023. február 15.
• külföldi diákok számára: 2023. május 31.
(IBS weboldal)
2023. november 30.
(IBS weboldal)
A The University of Buckingham doktori képzései* 2023. április 15.
(IBS weboldal)
2023. október 15.
(IBS weboldal)
Angol nyelvi egyetemi előkészítő 2023. május 31.
(IBS weboldal)
2023. november 30.
(IBS weboldal)

*Ezeknél a képzéseknél 100 euró a jelentkezési díj. A díjfizetés esedékességéről és részleteiről felvételi referenseink értesítik a jelentkezőket az online felvételi rendszerünkön keresztül. A jelentkezési díjfizetést nem érinti a jelentkezési határidő.

Díjvisszafizetés

A befizetett tandíj (költségtérítési) díj sem részben, sem egészben nem követelhető vissza, az alábbi esetek kivételével:

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak első napját megelőzően kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult.

- amennyiben az EU-s állampolgár hallgató a szorgalmi időszak kezdete után, de a szorgalmi időszak első napjától számított 1 naptári hónapon belül kéri hallgatói jogviszonyának megszüntetését, vagy a félév passzívvá nyilvánítását, a költségtérítés 80%-ának visszatérítésére jogosult. 

- amennyiben a nem EU-s állampolgár vízum- ill. tartózkodási engedély kérelmét a hallgató önhibáján kívül elutasították, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult. 200 euró a regisztrációs díjból ebben az esetben nem jár vissza.

Amennyiben a nem EU-s állampolgár a Főiskolán tanulmányok folytatása céljából vízumot, ill. tartózkodási engedélyt kapott, de tanulmányait nem kezdi el, vagy nem folytatja, a befizetett költségtérítés, ill. regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult.

A jelentkezés és a felvételi eljárás részleteivel kapcsolatban forduljon a Felvételi és marketing központhoz!