IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Az alábbiakban képzési szintenként és típusonként részletezzük a felvételi, a tanulmányi és vizsga-, valamint a költségtérítési szabályokat, valamint itt találhatók meg az esélyegyenlőséggel, a hallgatói tanácsadással és az adatvédelemmel összefüggő szabályok is.

Természetesen, a már idejáró hallgatók saját tanulmányaikra vonatkozóan további fontos információkat tudnak beszerezni a Neptun rendszer, az Intranet és a Moodle használatával.

Szabályzatok a University of Buckingham-mel közös alap-és mesterképzéseken

BSc Költségtérítési szabályzat (UoB)
BSc Tanulmányi és vizsgaszabályzat (UoB)
MSc-MBA Költségtérítési szabályzat (UoB)
MSc-MBA Tanulmányi és vizsgaszabályzat (UoB)
Kutatói képzések költségtérítési szabályzata (UoB)
Kutatói képzések tanulmányi és vizsgaszabályzata (UoB)
Felülvizsgálati szabályzat
Felvételi szabályzat

Szabályzatok a 2015-ben és ezt követően indult magyar oklevelet adó alap-és mesterképzéseken

Költségtérítési szabályzat (magyar képzések)
Tanulmányi és vizsgaszabályzat (magyar képzések)
Felvételi szabályzat

Szabályzat a Nemzetközi Egyetemi Előkészítő Programon

IUF Költségtérítési szabályzat

A tanulmányaikat az ÁVF-en megkezdett hallgatókra vonatkozó szabályzatok

Térítési és juttatási szabályzat (TEJUSZ) 1
Térítési és juttatási szabályzat (TEJUSZ) 2
Tanulmányi és vizsgaszabályzat (ÁVF)

Az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola általános szabályzatai

Alapító okirat
Az intézmény szervezeti felépítése
Szervezeti és Működési Szabályzat
Hallgatói tanácsadási szabályzat (angol nyelven)
Esélyegyenlőségi szabályzat
Fegyelmi szabályzat
Kártérítési szabályzat
Informatikai felhasználói szabályzat
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Adatkezelési tájékoztató

Hallgatói Önkormányzat

HÖK Alapszabály

Hirdetmények

Közhasznúsági melléklet

Képzési szerződés minták

Magyar nyelvű alapképzés
Angol nyelvű alapképzés
Angol nyelvű mesterképzés
Előkészítő képzés