IBS Budapest

Jump to content Jump to footer

Magyar nyelvű leírás és regisztráció a versenyre lentebb található!

Challenge yourself with the International Trivia Competition of IBS, Emirates and the British Embassy Budapest!

IBS, Emirates, and the British Embassy Budapest invite all 11th- and 12th-graders (students in their last two grades) in Hungary to join their unique competition where English skills and global knowledge are put to the test.

During the first round, students will have 60 minutes to complete a quiz and 30 minutes to write an essay on a general topic, asking for the opinion or experience of the student.

Participation is free of charge for everyone.

Details:

 • 1st round (IBS Budapest Campus): Quiz of 100 questions (history, geography, culture, public knowledge, etc.) in English and an essay of 250 words.
 • 2nd round (IBS Budapest Campus): 10 students with the best results are invited to the final, where they do a new quiz and make a 10-minute presentation about a given topic. 

Using a dictionary is not allowed.

Prizes: 

 • 1st place: Return ticket and accommodation for two persons for one week to any place in the world where Emirates operates a flight.
 • 2nd place:  Return ticket and accommodation for two persons for one week in any European country.
 • 3rd place:  Return ticket and accommodation for two persons for a weekend in any European country.

At least one passenger must be over 18 years of age at the start of the journey.

Special Prize: the winners (TOP 3) will be invited by the British Ambassador, Mr. Paul Fox for a tea party at his residence.

 • All finalists receive a special scholarship for the bachelor's programmes that we offer.
 • Special prize of 250.000 Ft for the assisting teacher of the winner (1st place)
 • Special prize of 1.000.000 Ft for the secondary school of the winner (1st place)

Timeline of the competition:

 • Application deadline: 29 February 2024 (until 11.59 p.m.) The TOP 3 winners from the previous years' competitions are not eligible to reapply for the IBS World Tour 2024.
 • 1st round: 22 March 2024 (Friday), on IBS Budapest Campus. Registration starts from 14:30 p.m., the competition starts from 15:30 p.m.
 • 2nd round: 19 April 2024 (Friday), on IBS Budapest Campus
 • Award Ceremony: 31 May 2024 (Friday), on IBS Budapest Campus

Previous quizzes:

Articles about previous years' competitions:

We reserve the right to change!

More information via email: ibsworldtour@ibsbudapest.com


NYERD MEG ÁLMAID UTAZÁSÁT!

Az IBS World Tour, az angol nyelvű műveltségi vetélkedő visszatért!

Mérettesd meg magad az IBS, az Emirates légitársaság és a Brit Nagykövetség közös szervezésű kvízversenyén!

Az IBS, az Emirates légitársaság és a Brit Nagykövetség meghív minden magyarországi 11. és 12. osztályos tanulót (a középiskolák utolsó két évfolyamán tanulókat), hogy részt vegyenek egyedülálló versenyükön, ahol az angol nyelvtudás és a műveltségi ismeretek kerülnek próbatételre.

Az első fordulóban a diákoknak 60 percük van a kvíz kitöltésére és 30 percük egy esszé megírására egy általános témában, melyben a diákok személyes véleményére vagy tapasztalataira leszünk kíváncsiak.

A részvétel mindenki számára ingyenes.

A versenykiírás részletei:

 1. forduló (IBS Budapest Campus):
  100 kérdésből álló kvíz (történelem, földrajz, kultúra, közismeret stb.) angol nyelven és egy 250 szavas esszé.
 2. forduló (IBS Budapest Campus):
  A legjobb eredményt elért 10 diák meghívást kap a döntőre, ahol újabb kvíz tesztet töltenek ki és 10 perces prezentációt tartanak egy megadott témáról.

Szótár használata nem megengedett.

Díjak:

 1. helyezés: Egy 2 fő részére egy hétre szóló retúrjegy és szállás a világ bármely pontjára, ahová az Emirates járata indul.
 2. helyezés: Egy 2 fő részére egy hétre szóló retúrjegy és szállás Európa bármely országába.
 3. helyezés: Retúrjegy és szállás 2 személy részére egy hétvégére bármely európai országba.

Legalább az egyik utasnak 18. életévét betöltött személynek kell lennie az utazás megkezdésekor.

Különdíjak:

A nyerteseket (TOP 3) Paul Fox, brit nagykövet meghívja egy teadélutánra a rezidenciájára.

 • Minden döntős külön ösztöndíjat kap az általunk kínált alapképzésekre.
 • 250.000 Ft-os különdíj a győztes (1. helyezett) segítő tanárának.
 • 1.000.000 Ft értékű különdíj a győztes középiskolájának (1. helyezett)

A pályázat időbeli ütemezése:

 • Jelentkezési határidő: 2024. február 29. (23 óra 59 percig)
  Az előző évek versenyeinek TOP 3 győztesei nem pályázhatnak újra az IBS World Tour 2024-re.
 • Első forduló: 2024. március 22. (péntek), az IBS Budapest Campuson. A regisztráció 14:30-tól kezdődik, a verseny 15:30-tól kezdődik.
 • Második forduló: 2024. április 19. (péntek), az IBS Budapest Campuson.
 • Díjátadó ünnepség: 2024. május 31. (péntek), az IBS Budapest Campuson.

Korábbi évek vetélkedőinek kérdései:

Cikkek a korábbi évek versenyeiről:

A változtatás jogát fenntartjuk!

További információ e-mailben: ibsworldtour@ibsbudapest.com