IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Az IBS-en a hallgatói vélemények bekérése nem csupán az oktatók papíron vagy online történő véleményezése. A diákok egy kiemelt fontosságú, hét témakört felölelő, átfogó online kérdőívet töltenek ki. A kérdések a tanulmányaikkal, az intézményi szolgáltatásokkal és a tanulók saját készségeivel kapcsolatos szempontokat is lefednek, így biztosítva, hogy az intézmény átfogó képet kapjon a hallgatók véleményéről.

Magas elégedettség, sikeres programok

Az összesített elégedettség az előző tanévekben is kiemelkedően magas volt, és az elmúlt két félév adatai megerősítik, hogy a hallgatók jól érzik magukat az IBS-en, és elégedettek a 2022/23-mas tanév mindkét szemeszterével. Ezt a mindkét félévben, az 5-ös skálán elért 4,15-öt meghaladó eredmény jelzi.

A diákoknak lehetőségük van kifejezni az elégedettségüket a választott szakjuk és tantárgyaik kapcsán is. Az újonnan elemzett adatok szerint kiemelkedően elégedettek voltak például a BSc in Corporate Finance szakkal, a mesterképzések közül a Budapesten és a Bécsben oktatott program, a (Strategic) International Management emelkedik ki, illetve a Strategic Finance mesterszak is jó eredményt ért el. Ezek mellett az IBS angol nyelvi egyetemi előkészítő programjával (International University Foundation) is elégedettek az ott tanuló diákok. Míg minden intézményben, az IBS-en is vannak olyan tárgyak és szakok, melyeknek javítására, a visszajelzések mentén, kiemelt figyelmet fordít a vezetőség.

Nem mindegy a terhelés sem

Az IBS 2022/23 első szemesztere óta a munkaterhelésre is rákérdez, és a képzési programon a visszajelzések fényében finomhangolást végez. Tekintettel arra, hogy sem a túl könnyen, sem a túl nehezen teljesíthető tantárgyak nem ideálisak egy tanulási környezetben, az IBS örömmel látja a visszajelzések alapján, hogy a hallgatók kiegyensúlyozott munkaterhelésnek vannak kitéve.

Önértékelés, tanárértékelés és intézményi szolgáltatások

A kérdőívben a diákok a saját készségfejlesztésükkel kapcsolatban önértékelést is végeznek, mely az UpSkill programunk kapcsán fontos visszajelzés. A munkaerőpiacon legkeresettebb készségeket fejlesztjük; a diákok önértékelése is az írásbeli és szóbeli kommunikációs, az analitikus, a kvantitatív, az IT, valamint a szervezői készségek területén történik. Az IBS örömmel látja, hogy az összesített elégedettségi átlag ezeken a területeken a két legutóbbi szemeszterben is az erős 4-es értéket mutatja.

Büszkék vagyunk arra, hogy a hallgatók továbbra is nagyra értékelik az oktatókat és az IBS oktatásának minőségét, ami a két szemeszterben összesített 4,26-os értékből, valamint a szöveges visszajelzésekből is látszik. A kérdőív végén a diákok a Hallgatói Központ, a Wellbeing, az IBS Könyvtár, az IT szolgáltatások, és a Karrierközpont kapcsán is kifejezhetik véleményüket. Azok, akik használták ezeket a szolgáltatásokat, magas pontszámokkal jeleztek vissza: a 4,18-4,34-es elégedettségi értéket és az írásbeli visszajelzéseket örömmel vettük, a szöveges visszajelzések alapján az egyes szolgáltatások láthatóságát fogja tovább javítani az intézmény.

Az International Business School elkötelezett, hogy a hallgatói elégedettség folyamatosan növekedjen. Az átfogó online kérdőív segítségével minden szemeszterben figyelemmel kísérjük a diákok visszajelzéseit, amelyek alapján folyamatosan fejlesztjük oktatási és szolgáltatási rendszereinket.