IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Az akkreditáció meghosszabbítása tanúsítja, hogy az IBS-en az oktatás és valamennyi kapcsolódó hallgatói és egyéb szolgáltatás a brit felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott követelményeket figyelembe véve is magasszintű. Valamint, hogy a főiskola önállóan is megállja a helyét más angliai felsőoktatási intézmények között, nem csupán a The University of Buckinghammel több mint 10 éves múltra visszatekintő együttműködésének köszönhetően. Ezzel kapcsolatban kérdeztük dr. Tamási J. Gergely rektorhelyettest, a Minőségbiztosítási és -Fejlesztési Központ vezetőjét.

Az IBS a Brit felsőoktatási intézmények között

„Az IBS saját magát mindig is mint brit felsőoktatási intézményt definiálta. Az akkreditáció most azt tanúsítja, hogy a nemzetközileg elismert akkreditációs szervezet szerint is megálljuk a helyünket a brit felsőoktatási intézmények között.” – összegezte Tamási J. Gergely rektorhelyettes, a Minőségbiztosítási és -Fejlesztési Központ vezetője.

A brit mentalitás két területen is megjelenik a hétköznapokban. Egyrészt abban, hogy az itt tanuló hallgatók mit érzékelnek, másrészt abban, hogy az IBS mint szervezet mit tesz a saját folyamatos fejlődése érdekében.

Életszerű számonkérés

„A nálunk tanulók egyrészt azt érzékelik, hogy többnyire nem vizsgákat és ZH-kat írnak, hanem arányaiban sokkal több házi dolgozatot, egyéni kutatómunkán alapuló dolgozatot, egyénileg és csoportosan – tehát bármit, ami nagyobb szabadságfokot ad, de ugyanakkor életszerűbb is, mint a magolás. A tanulóknak ilyenkor valamilyen problémát kell megoldaniuk, például egy esettanulmányt kell elemezniük, vagy egy kérdésre, felvetésre kell úgy válaszolniuk, hogy saját álláspontot alakítanak ki, és azt alá is támasztják az általuk már feldolgozott és megértett ismeretek alapján.

Természetesen az IBS-en is van vizsga, de ezeknél a vizsgáknál is inkább az open-book (szerk. olyan vizsgák, ahol a hallgatók szabadon felhasználhatják a tankönyvet, jegyzeteiket stb.) vizsgáztatás felé mozdultunk el, vagyis megpróbáljuk a vizsga során leképezni a valós élethelyzeteket. Ahogy az egyik kollégám szokta mondani: amikor az ember munkája során szembesül egy problémával, akkor azt rendszerint nem úgy oldja meg hogy bezárják egy szobába és azt mondják neki, hogy tegyünk úgy, mintha a hatvanas években lennénk és még nincsen internet, hanem használhat bármilyen eszközt, ami rendelkezésére áll a probléma megoldásához. Mindez a való élet – és főleg a gazdasági pálya – szempontjából sokkal hasznosabb tudást és tudásalkalmazási képességet fejleszt a nálunk végző tanulókban.”

Nemzetközi környezet

Nagy-Britanniának az egyik első számú export terméke a felsőoktatás: a brit diploma világhírű, és ezért rengeteg hallgató folytatja felsőoktatási tanulmányait Nagy Britanniában. Emellett vannak olyan egyetemek, mint például a The University of Buckingham, amelyek együttműködnek Anglián kívüli felsőoktatási intézményekkel (mint pl. az IBS), és így oktatási partnereken keresztül teszik elérhetővé a saját diplomájukat.

„A számonkérések változatosságán túl a hallgatók azt is észrevehetik, hogy nálunk is kimagaslóan nemzetközi a diákság – mint ahogy bármelyik nagy-britanniai egyetemen. Az előző félévben például az alapképzéseinken tanuló hallgatóinknak több mint 50 százaléka, a mesterképzéseinken tanuló diákok pedig több mint 80 százaléka külföldi volt. Egy életre szóló élmény, ha valakinek a legjobb barátja pl. dél-amerikai vagy japán – mert ott ültek egymás mellett az órán. A nálunk végző tanulók nemzetközi környezetben fognak dolgozni, és a rengeteg nemzetközi hallgatónknak köszönhetően erre mi olyan szinten felkészítjük őket, amire kevés másik magyar felsőoktatási intézmény képes, hiszen máshol még az angol nyelvű szakokon is sincs ilyen nemzetközi közösség.”

dr Tamási József Gergely

dr. Tamási J. Gergely, rektorhelyettes

Angol nyelvű, kiscsoportos, gyakorlatorientált oktatás

Az IBS programjai iránt érdeklődők tavaly óta már csak angol nyelven zajló képzésre tudnak jelentkezni: a közelmúltban lezajló profiltisztításnak köszönhetően valamennyi képzés angol nyelvű, kettős diplomás képzés lett, tehát a magyar diploma mellett a hallgató – a választott szaktól függően – vagy a Buckingham brit diplomáját kapja meg automatikusan, vagy egy Dublin Business Schoolban töltött év után a magyar mellett egy ír diplomával gazdagodhat.

A tanulóknak az is érzékelhető, hogy az IBS-en használt oktatási módszertannak köszönhetően az oktatás kizárólag kicsi, 12-16 fős csoportokban történik, a klasszikus, hatalmas auditóriumokat (nem) megtöltő előadások helyett. Jópár éve bevezetésre került, és így már jelentős gyakorlat halmozódott fel a tükrözött, vagy más néven kifordított osztályterem használatában. Ennek lényege, hogy a tanulókkal közösen töltött időt a teremben nem az információátadásra használják az oktatók, hanem beszélgetés, vita, ötletelés, problémamegoldás, tudásalkalmazás tölti ki az időt. A háttérismereteket a tanulók otthon dolgozzák fel, ehhez videókat, prezentációkat és egyéb háttéranyagokat, forrásokat kapnak; mindent, ami megágyaz az órai munkának és főleg annak, hogy az órákon olyan dolgok történjenek, amelyekhez tényleg fontos, hogy egy légtérben legyenek egymással és az oktatóval.

Üzleti tapasztalattal rendelkező oktatók

Ahhoz, hogy a fent leírtakat a főiskola a gyakorlatban is jól meg tudja valósítani, kivételes képességű és összeállítású oktatói kar szükséges.

„A víziónk megvalósításához az oktatók egy nagyon különös fajtáját keressük. Angol nyelvű üzleti iskola lévén alapból angolul nagyon magas szinten beszélő oktatóink vannak, akik emellett megfelelően jó pedagógiai érzékkel is rendelkeznek. Fontos, hogy elsősorban nem kutatókat keresünk, ez egy nagyon tanításközpontú felsőoktatási intézmény. Az akkreditációs testületek rendre ki szokták emelni, hogy milyen magas nálunk a tanári karban a valós üzleti tapasztalattal rendelkező oktatók aránya, akik sok évtizedes tanácsadói tapasztalatukat szívesen adják tovább.”

Az egyik nagyon fontos lépcsője ennek a kiválasztási folyamatnak, hogy minden IBS-es oktató átesik egy próbatanításon: meg kell tartania egy órát, melynek során felmérik a nyelvi, szakmai és módszertani tudását. Év közben rendszeresen vannak óralátogatások, és folyamatos tréningek is elérhetők azoknak, akik fejlődni szeretnének.

A cikk folytatásában a minőségfejlesztési folyamatokról és a BAC által kiemelten is elismert területekről beszélgetünk.

Tamási J. Gergely

rektorhelyettes, főiskolai tanár, központvezető, Minőségbiztosítási és Fejlesztési Központ

E-mail-cím:
E-mail küldése to Tamási J. Gergely
Telefonszám:
+36 1 588 8681