IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

A nemzetközi trendeket és az érkező női kvótákat is jócskán megelőzve állt össze az International Business School vezetősége 2023-ra úgy, hogy egyenlő arányban töltik be a pozíciókat férfiak és nők.

Dr. Láng László rektor szerint "A tény, hogy a férfiak és nők egyenlő arányban vannak a vezetőségben, azt mutatja, hogy az emberiségnek is nagyjából fele férfi és fele nő. És miért is kéne eltérni ettől a meglehetősen stabil, jól bevált aránytól? Ez a szám csupán azt jelzi, hogy az arra érdemes és alkalmas emberek kerülnek a vezetésbe. Nők és férfiak..."

Az Európai Parlament irányelve szerint 2026-ra az uniós nagyvállalatoknak a vezetőségében legalább 40% kell legyen a nők száma, és bár az IBS nem tőzsdén jegyzett vállalat, ez az eredmény mégis mérföldkő.

ibs_vezetoseg1.jpg

Az IBS vezetősége

Láng Edina - Chief Administration Officer, Dr. Tamási Gergely - Head of Quality Assurance, Lendvai László - Head of Marketing and Admissions, Koós Szilvia - Chief Financial Officer, Hajdu Andrea - Head of Business Network, Ádám Éva - Chief Information Officer, Dr. Rácz Márton - Head of Academic Services, Dr. Graf Zoltán Benedek - Head of Student Services, Joós Andrea - Chief Communications Officer, Dr. Láng László - Rector

A Mamagement Science folyóiratban megjelent holland kutatások mutattak rá legutóbb, hogy a vegyes nemű vezetőséggel rendelkező cégek jobban teljesítenek. Nem csak nagyvonalúbbak és jobban törekszenek az egyenlőségre, hanem ott, ahol nagyobb a nők aránya, a jobb minőségű kapcsolódások által a munkafolyamatok is sikeresebbek. Az Aarhus Egyetem pedig a dán önkormányzatok felső vezetői csapatait vizsgálva jutott arra, hogy a felsővezetői csapatok nemi sokszínűsége magasabb pénzügyi teljesítménnyel is jár.

Az IBS több éve büszke támogatója és partnere az Egyenlítő Alapítványnak, akik abban hisznek, hogy karriert építeni, vezetőnek lenni a nemünktől független univerzális, emberi képesség. Céljuk, hogy mindenki – férfiak és nők – számára magától értetődő, természetes legyen: ne nemünk vonatkozásában döntsünk arról, hogy rálépünk-e erre az útra.

Heal Edina az Egyenlítő Alapítvány alapítója szerint: "Ez egy rendkívül fontos mérföldkő egy szervezet életében, hiszen ma már tudjuk: a nemi szempontból kiegyensúlyozott vezetői csapatok jobb döntéseket hoznak, szervezeteik ellenállóbbak lesznek, és könnyebben képviselik a társadalom különböző csoportjainak érdekeit, mint a homogén csapatok. Az sem elhanyagolható, hogy példát mutatnak a nők és a férfiak számára is, hogy ez a normális. Ahogy az életben is 50-50% a nők és férfiak aránya, a munka területén is az, miért ne lenne a döntéshozásban is az? Magyarország le van maradva az EU országokhoz képest ami a női vezetők arányát illeti. Teljes elismerést érdemel az IBS amiért a kivételek közt van és ezzel mutat példát sok más oktatási intézménynek és cégnek az országban."

Heal Edina.jpg

Heal Edina, az Egyenlítő Alapítvány alapítója