IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Nagy-Britannia felsőoktatási intézményeiben – és így az IBS-en is – a szemeszterenként összeülő vizsgabizottság nem a diákok, hanem az oktatók munkáját ellenőrzi: feladata a hallgatóknak adott pontszámok és jegyek jóváhagyása és adott esetben ezek felülvizsgálata.

Annak érdekében, hogy a hallgatók vizsgaeredménye pontosan tükrözze az adott tárgy képzési és kimeneti követelményeinek való megfelelést, az ún. Exam Board (vagy vizsgabizottság) több napos ellenőrző folyamatán megy keresztül minden tantárgy minden vizsgaeredménye. Ez azt is biztosítja, hogy a diákok jegyét ne az oktató jóindulata vagy szigora befolyásolja, hanem minden diák azonos kritériumok mentén legyen elbírálva akkor is, ha párhuzamosan több csoportban, más-más oktató tanít egy-egy tárgyat. Az Exam Board a brit egyetemeken az értékelés elengedhetetlen eleme, és az IBS az egyetlen felsőoktatási intézmény Magyarországon, amely ezt a gyakorlatot az összes képzési programján megvalósítja.

Az IBS belső másodértékelői (Internal Examiners) a félév során ellenőrzik az előre meghatározott kritériumok betartását, és ezáltal biztosítják az értékelések következetességét. Majd a félév végén alaposan áttekintik a modulvezetőktől megkapott számonkérés-leírásokat, és szükség esetén módosításokat javasolnak. Ezt követően egy nagy-britanniai egyetemről érkező külső vizsgáztató bizottság (External Examiners) tekinti át a megítélt pontszámokat és érdemjegyeket. Ők külső szemlélőként objektivitást és új perspektívákat hoznak az értékelési folyamatba.

A diákok csak a teljes, nagyjából egyhetes folyamat lezárulta után kapják meg jegyeiket és értékeléseiket. A keresztellenőrzési folyamatok nemcsak azt biztosítják, hogy minden diák egységes és igazságos értékelésben részesüljön, hanem azt is, hogy olyan részletes írásbeli visszajelzést kapjanak, mely segíti a további fejlődésüket.

További információk, sajtókapcsolat, interjú: press@ibs-b.hu

A sajtóközlemény és a képek a hivatkozás feltüntetésével szabadon felhasználhatók.

Brit ellenőrzéssel indult a félév az IBS-en (sajtóközlemény)

Letöltés Brit ellenőrzéssel indult a félév az IBS-en (sajtóközlemény)