Nemzetközi gazdálkodás szak

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A nemzetközi gazdálkodás alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. A diplomával szerezhető szakképzettség megnevezése: közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon. Az alapszakban a hagyományos képzési rendszer négy nemzetközi vonatkozású szakja olvadt össze: a gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, külgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, valamint a nemzetközi kommunikáció.

A szak időtartama7 félév
MunkarendNappali
Tandíj félévente

375.000 Ft

Oktatás nyelvemagyar
Diplomát kiállító intézményIBS
Felvételi követelményÉrettségi bizonyítvány
Szakmai gyakorlatIgen
Külföldi tanulási lehetőségIgen
CampusBudapest
Oktatás kezdeteszeptember
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu)2019. február 15.

A nemzetközi gazdálkodási alapszak képzési célkitűzése, hogy a hallgatók a diploma megszerzéséig elsajátított elméleti és gyakorlati ismeret birtokában alkalmasak legyenek a következő képzési szint elvégzéséhez, illetve a munkaerőpiacra kikerülve legyenek tisztában a közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretekkel. A képzés alatt a hallgatók megismerkednek a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatokkal, az EU működésével, a globalizációs folyamatok regionális hatásaival, a nemzetközi kereskedelempolitika célkitűzéseivel, a nemzetközi pénzügyek technikájával, törvényszerűségeivel, Magyarország külgazdasági folyamataival, főbb piacaival. Elsajátítják a menedzsmentfunkciók gyakorlati alkalmazását, jártasságot szereznek a tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazásában, a nemzetközi tárgyalások önálló vitelében, a nemzetközi szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésének technikáiban.

A nemzetközi gazdálkodási közgazdász alapszak követelményrendszerének része, hogy az intézmény által kibocsátott gazdasági szakemberek legalább két idegen nyelven legyenek magas szinten tárgyalóképesek, ezért a diploma megszerzéséhez alapfeltétel két középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga, amelyek közül az egyik helyett elfogadják a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsgát. A diploma megszerzéséhez szükséges elméleti tárgyak elsajátítása mellett a hallgatóktól elvárható az önálló problémafelismerő és -megoldó képesség, az innovációs készség, a kritikai elemző és javaslattevő, kezdeményezőkészség. Ahhoz, hogy a szakember megtalálja helyét abban a gazdasági közegben, ahol mindennapi munkáját végzi, elengedhetetlen a jó kapcsolatteremtő képesség (természetesen idegen nyelven is), a beilleszkedési és együttműködési képesség. Szükséges továbbá a megfelelő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség. A nemzetközi multikulturális közegben dolgozó szakemberektől elvárható a másság elfogadásának képessége és a tolerancia.

A képzés részeként a hallgatók félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt. Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a képzés második ciklusában, de már alapszakos nemzetközi gazdálkodási közgazdászként is végezhetnek, irányíthatnak, illetve szervezhetnek nemzetközi vállalkozói tevékenységet.

Tematika

A képzés tematikája itt érhető el. 

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren (www.felvi.hu) keresztül lehet.