Vállalkozásfejlesztés mesterképzés

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására.

A szak időtartama4 félév
Oktatás kezdeteszeptember
Munkarend

Levelező

Tandíj félévente

240.000 Ft

Oktatás nyelvemagyar
Diplomát kiállító intézményIBS
Felvételi követelményfelsőfokú végzettség és felvételi beszélgetés
CampusBudapest
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu)2019. február 15.

A magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a vállalkozások aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó értékelési módszereit a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok figyelembevételével,
 • a vállalkozások reális (piaci, pénzügyi, technikai-innovációs) versenyelőnyön nyugvó fejlődési (változási) pályájának meghatározását,
 • a fejlesztés (változás) megvalósításához szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait,
 • a fejlesztés (változás) megvalósítása érdekében szükséges projektvezetési ismeretanyagot,
 • a fejlesztésben (változásban) érintettekkel történő szakszerű kommunikációs technikákat.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,
 • a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére,
 • a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,
 • a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
 • a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására,
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.

Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kötelező tárgyak

1Társadalmi és gazdasági előrejelzés
1Kutatásmódszertan
1Vállalati stratégiák
1Vállalkozás-innováció
1Vállalkozás és globalizáció
2Kisvállalkozás-fejlesztési politika
2Üzleti kommunikáció
2Pénzügyi folyamatok elemzése és tervezése
3Innováció-módszertan
3Vállalati döntéstámogató rendszerek
3Vállalkozások költségvetési kapcsolatai
4Projektvezetés
4Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák
4Piaci stratégiák
4Szolgáltató vállalkozás
4Diplomamunka készítés
4Szakmai gyakorlat ****
4Záróvizsga ***

Kötelezően választható tárgyak *

1Gazdaságpolitikák elméleti alapjai I.
1Gazdasági modellezés módszertana
1Üzleti jog
1Vállalkozói készségek fejlesztése
2Gazdaságpolitikák elméleti alapjai II.
2Stratégiai marketing
2Üzleti etika - társadalmi felelősségvállalás
2Üzleti gazdaságtan
2Humán erőforrás menedzsment
3Üzleti tanácsadás
3Értékelemzés módszertana
3Karriertervezési gyakorlat
3Kockázatelemzés és befektetés
3Kaotika menedzsment
3Vállalkozások az információ-gazdaságban
4Vezetői gazdaságtan és számvitel
Szabadon választható tárgyak **

Minden mesterképzésnél: 

* Kötelezően választható tárgyak: a nemzetközi tanulmányok mesterszakon 30 kredit értékben kell tantárgyakat felvenni, az Európai tanulmányok vagy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializációnak megfelelően. A vállalkozásfejlesztés mesterszakon 25 kredit értékben kell tantárgyakat felvenni a megadott listából.

** Szabadon választható tárgyak: 6 kredit értékben kell tetszőleges tantárgyat felvenni a Főiskola által meghirdetett bármely MSc-szintű tárgyak közül (a szakon kötelező vagy kötelezően választhatónak előírt tárgyak kivételével).

*** A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, azaz a szakdolgozatért járó krediteket leszámítva minden előírt kredit teljesítése.

**** 4 hetes szakmai gyakorlat szükséges.

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren keresztül lehet.

www.felvi.hu