Ösztöndíjak

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A University of Buckingham diplomáját adó alapképzéseire az IBS az alábbi ösztöndíjlehetőségeket kínálja. 

IBS Starter Ösztöndíj

Az IBS Starter Ösztöndíj az első év tandíjának 25%-át fedezi, minden diák számára, aki megfelel a következő követelményeknek: 

-  18-25 éves (az ösztöndíjra való jelentkezéskor)

-  beadta online jelentkezését az IBS és a University of Buckingham közös, angol nyelvű BSc szakának egyikére,

-  rendelkezik az alábbi, két évesnél nem régebbi nyelvvizsgák egyikével:

 • legalább 6.5 pontos IELTS (Academic vagy General, részeredmények is elérik vagy meghaladják a 6.0 pontot) vagy a
 • TOEFL 90 iBT nyelvvizsga egyike (más nyelvvizsga nem vehető figyelembe).

Pályázás módja: motivációs levél küldése, amelyhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.

Cím: scholarship@ibs-b.hu

A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A sikeres pályázók akkor részesülnek az ösztöndíjban, ha az első szemeszterre vonatkozó tandíjat, a díjbekérőn megadott határidőig teljesítik.*

(A nyertesek a tandíjkedvezményt a második félévben érvényesíthetik, oly módon,hogy a második féléves tandíjnak az 50%-át szükséges befizetniük.)

Jelentkezési határidő az ösztöndíjra:

2020. augusztus 15*-e, a 2020 szeptemberében induló képzésekre

* Ez az összeg nem visszaigényelhető

Tandíjkedvezmény (ösztöndíj):

A University of Buckingam BSc alapképzéseiben részt vevő, legkiválóbb tanulmányi eredményt elérő hallgatók, a második, illetve további szemeszterekben részösztöndíjas kategóriába sorolhatók, mely esetben tandíjuk ösztöndíj-részét az IBS Alapítvány vállalja át. Erre az alábbi két kategóriában és feltételekkel van lehetőség (az előző félév tanulmányi eredményei alapján):

I. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 75%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Feltételek:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben az adott félévre előírt modulok mindegyikét teljesítette
 • a 3 fokozatú skálán értékelt készség-tárgyaiból kivétel nélkül „kiválóan megfelelt” eredményt ért el
 • a 100 fokú skálán értékelt zárójegyeinek számtani átlaga eléri a 79 százalékot

II. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 50%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Feltételek:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben az adott félévre előírt modulok mindegyikét teljesítette
 • a 3 fokozatú skálán értékelt készség-tárgyaiból kivétel nélkül „kiválóan megfelelt” eredményt ért el
 • a 100 fokú skálán értékelt zárójegyeinek számtani átlaga eléri a 76 százalékot

Ösztöndíj emelt szintű angol érettségizőknek

Nálunk az emelt szintű angol érettségi most 600.000 Ft-ot ér!

2019. szeptember 1-től felajánlunk 25% tandíjkedvezményre jogosító ösztöndíjat minden új hallgatónak, aki 60% feletti eredményt ér el az emelt szintű angol érettségi vizsgán.

Pályázhat az ösztöndíjra minden Magyarországon érettségiző középiskolás, aki:

 • 18-23 év közötti,
 • kitöltötte az IBS honlapján található online jelentkezési lapot az IBS és a University of Buckingham közös, angol nyelvű alapképzéseinek egyikére,
 • minimum 60%-os emelt szintű angol érettségivel rendelkezik.

A pályázás módja: az angol  emelt szintű érettségi bizonyítvány másolatának megküldése a scholarship@ibs-b.hu email címre.

Határidő: 2020. augusztus 1.

A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A sikeres pályázókat a határidőt követően email-ben értesítjük. A jelentkezők akkor részesülnek az ösztöndíjban, ha az első szemeszterre vonatkozó teljes tandíjat legkésőbb a beiratkozásig (2020. augusztus 12.) befizetik.

Az IBS ösztöndíjak egymással nem összevonhatóak.

Jelentkezz most online!