Ösztöndíjak

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A University of Buckingham diplomáját adó alapképzéseire az IBS az alábbi ösztöndíjlehetőségeket kínálja. 

IBS Starter Ösztöndíj

Pályázhat minden magyar állampolgár, aki

-  18-25 éves,

-  beadta online jelentkezését az IBS és a University of Buckingham közös, angol nyelvű BSc szakának egyikére,

-  rendelkezik egy két évesnél nem régebbi nyelvvizsgával, amely a

 • legalább 6.5 pontos IELTS (Academic vagy General, részeredmények is elérik vagy meghaladják a 6.0 pontot) vagy a
 • TOEFL 90 iBT nyelvvizsga egyike (más nyelvvizsga nem vehető figyelembe).

Pályázás módja: motivációs levél küldése, amelyhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.

Cím: scholarship@ibs-b.hu

 A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A sikeres pályázók akkor részesülnek az ösztöndíjban, ha az első szemeszterre vonatkozó tandíjat legkésőbb 2019. május 31-ig az iskola számlájára befizetik.* (A második szemeszterben nem kell tandíjat fizetni.)

* Ez az összeg nem visszaigényelhető.

Jelentkezési határidő az ösztöndíjra (a 2019 szeptemberében induló alapképzések esetében)2019. április 30.

 

Tandíjkedvezmény (ösztöndíj):

A University of Buckingam BSc alapképzéseiben részt vevő, legkiválóbb tanulmányi eredményt elérő hallgatók a második, illetve további szemeszterekben részösztöndíjas kategóriába sorolhatók, mely esetben tandíjuk ösztöndíj-részét az IBS Alapítvány vállalja át. Erre az alábbi két kategóriában és feltételekkel van lehetőség (az előző félév tanulmányi eredményei alapján):

I. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 75%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Feltételek:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben szereplő modulok legalább 80%-ának megfelelő számú modult teljesített
 • a hallgató minden felvett tárgyból megszerezte az előírt gyakorlati- és/vagy vizsgajegyeket
 • a hallgató összes zárójegyének számtani átlaga eléri a 75 százalékot
 • a hallgatónak nem volt elégtelen eredményű vizsgája
 • a hallgató zárójegyeinek egyike sem kevesebb, mint 70 százalék

II. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 50%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Feltételek:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben szereplő modulok legalább 80%-ának megfelelő számú modult teljesített
 • a hallgató minden felvett tárgyból megszerezte az előírt gyakorlati- és/vagy vizsgajegyeket
 • a hallgató összes zárójegyének számtani átlaga eléri a 75 százalékot
 • a hallgatónak nem volt elégtelen eredményű vizsgája
 • a hallgató zárójegyei közül legfeljebb kettő kevesebb, mint 70 százalék

 

Ösztöndíj emelt szintű angol érettségizőknek

Nálunk az emelt szintű angol érettségi most 1.000.000 Ft-ot ér!

2019. szeptember 1-től felajánlunk 50% tandíjkedvezményre jogosító ösztöndíjat minden új hallgatónak, aki 60% feletti eredményt ér el az emelt szintű angol érettségi vizsgán.

Pályázhat az ösztöndíjra minden Magyarországon érettségiző középiskolás, aki:

 • 18-23 év közötti,
 • kitöltötte az IBS honlapján található online jelentkezési lapot az IBS és a University of Buckingham közös, angol nyelvű alapképzéseinek egyikére,
 • minimum 60%-os emelt szintű angol érettségivel rendelkezik.

A pályázás módja: az angol  emelt szintű érettségi bizonyítvány másolatának megküldése a scholarship@ibs-b.hu email címre.

Határidő: 2019. augusztus 1.

A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A sikeres pályázókat a határidőt követően email-ben értesítjük. A jelentkezők akkor részesülnek az ösztöndíjban, ha az első szemeszterre vonatkozó teljes tandíjat legkésőbb a beiratkozásig (2019. augusztus 12.) befizetik.

Az első év második szemeszterében az ösztöndíjasoknak nem kell tandíjat fizetni.

Az IBS ösztöndíjak egymással nem összevonhatóak.

Jelentkezz most online!