Ösztöndíj emelt szintű angol érettségizőknek

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

Nálunk az emelt szintű angol érettségi most 600.000 Ft-ot ér!

2020. szeptember 1-től felajánlunk 25% tandíjkedvezményre jogosító ösztöndíjat minden új hallgatónak, aki 60% feletti eredményt ér el az emelt szintű angol érettségi vizsgán.

Pályázhat az ösztöndíjra minden Magyarországon érettségiző középiskolás, aki most jelentkezik az IBS-be és:

  • 18-23 év közötti,
  • kitöltötte az IBS honlapján található online jelentkezési lapot az IBS és a University of Buckingham közös, angol nyelvű alapképzéseinek egyikére,
  • minimum 60%-os emelt szintű angol érettségivel rendelkezik.

A pályázás módja: az angol  emelt szintű érettségi bizonyítvány másolatának megküldése a scholarship@ibs-b.hu email címre.

Határidő: 2020. augusztus 1.

A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A sikeres pályázókat a határidőt követően email-ben értesítjük. A jelentkezők akkor részesülnek az ösztöndíjban, ha az első szemeszterre vonatkozó tandíjat legkésőbb a beiratkozásig (2020. augusztus 12.) befizetik.

A kedvezmény a két szemeszterben egyenlő mértékben oszlik el.

Az IBS ösztöndíjak egymással nem összevonhatóak.

Jelentkezz most online!