Felvételi követelmények

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

Az IBS felvételi követelményei szakonként változóak. Az egyes képzéseinkre érvényes pontos elvárásainkról részletes leírást adunk.

Az IBS által kínált képzések két nagy csoportra oszthatók, a felvételi eljárás pedig rendkívül eltérő a különböző szakokon.

  • Angol diplomát adó képzések (ezek mindegyike angol nyelven oktatott, a University of Buckingham diplomáját adó szakok),
  • Magyar diplomát adó képzések (ezeken a szakokon – egy kivételével – az oktatás nyelve a magyar).

Jelentkezési határidő

Képzés

2019. tavaszi félév

2019. őszi félév

Angol diplomát adó alapképzés*

2018. november 30. 

2019. május 31. 

Magyar diplomát adó alapképzés

-

2019. február 15. 

Angol diplomát adó mesterképzés*

2018. november 30. 

(kizárólag a budapesti campuson)

2019. május 31. 

Magyar diplomát adó mesterképzés

2018. november 15. 

2019. február 15.

MBA képzés*

-

2019. május 31. 

Doktori képzés*

2018. október 15.  

2019. április 15.

Angol nyelvi egyetemi előkészítő

2018. november 30. 

2019. május 31.

*Az angol diplomát adó képzéseknél 100 euró a jelentkezési díj, amely a tandíjból levonásra kerül. A díjfizetés esedékességéről és részleteiről felvételi referenseink értesítik a jelentkezőket az online felvételi rendszerünkön keresztül. A jelentkezési díjfizetést nem érinti a jelentkezési határidő.

Angol diplomát adó képzésekre vonatkozó felvételi eljárás

A képzésekre az IBS saját jelentkezési lapján lehet jelentkezni az alábbi dokumentumok feltöltésével:

  • érettségi bizonyítvány vagy diploma,
  • nyelvvizsga (ha van),
  • személyi igazolvány. 

A jelentkezések elbírálása:

Bachelor’s képzések:

A Bachelor’s szakok közös első évvel indulnak, ez az év magyar nyelven is teljesíthető, másodévtől azonban a képzések kizárólag angol nyelven érhetők el.

Az érettségivel rendelkező magyar állampolgárságú jelentkezőket – pontszámítás nélkül – fogadni tudjuk.

Az alapképzési (BSc) szakokra jelentkezők esetében a szintfelmérő eredménye azt hivatott eldönteni, hogy a hallgató tanulmányait angol vagy magyar nyelven kezdheti-e meg. A szintfelmérőre előreláthatóan augusztus második felében kerül sor. A szintfelmérő egy 100 perces írásbeli, egy kb. 15 perces szóbeli részből, illetve egy szövegértési feladatból áll. Azok a jelentkezők, akik rendelkeznek IELTS 6.0 (részeredmények is legalább 6.0) vagy TOEFL 550 (számítógépes verzió esetén 213, iBT verzió esetén 80) pontos vagy e fölötti eredményű vizsgával, mentesülnek a szintfelmérő írásbeli része alól.

Master’s képzések:

A Master’s képzések közül kettőre, a Nemzetközi menedzsment és az Emberi erőforrás menedzsment szakokra bármilyen legalább alapképzési (BA/BSc, régi rendszerű főiskolai) diplomával jelentkezni lehet, kreditbeszámítási eljárás nincs.

A Marketing menedzsment és a Pénzügyi menedzsment mesterképzésekre szakirányú, legalább alapképzési (BA/BSc, régi rendszerű főiskolai) diplomával lehet jelentkezni, vagy a bármilyen területen szerzett diploma mellé szakirányú munkatapasztalat szükséges.

A jelentkezők megfelelő szintű angol nyelvtudását egy írásbeli angol nyelvi teszten és orientációs beszélgetésen vizsgáljuk. Mindkettőre a jelentkezővel egyénileg egyeztetett időpontban kerül sor. Az írásbeli vizsgarész alól felmentést ad az IELTS legalább 6.5 (részeredmények is legalább 6.5) vagy a TOEFL 575 (computeres verzióban 232, iBT verzióban 90) nyelvvizsga.

MBA in Data-Driven Management

A képzésre való jelentkezés feltétele az  alapképzési (BA/BSc, régi rendszerű főiskolai) diploma (legalább egy matematika vagy pénzügy tárggyal), továbbá 3-5 év munkatapasztalat, önéletrajz, és motivációs levél

PhD képzések:

PhD képzésekre bármilyen mesterképzési diplomával lehet jelentkezni.

A jelentkezők megfelelő szintű angol nyelvtudását egy orientációs beszélgetésen vizsgáljuk, melyre a jelentkezővel egyénileg egyeztetett időpontban kerül sor. 

A jelentkezést követően leendő hallgatónk egy kutatási koncepciót nyújt be, melyet a Research Officer bírál el

Magyar diplomát adó képzésekre vonatkozó felvételi eljárás

A magyar diplomát adó képzésekre a jelentkezés a felvi.hu oldalon történik, és a pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat is ott kell feltöltetni, ill. 2019. július elejéig pótlólag megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

A felvételi eljárás az azt szabályozó mindenkori kormányrendeletnek megfelelően történik. Itt a következő fontos körülményt emelnénk ki:

  • A nemzetközi tanulmányok alapképzési szakra történő jelentkezés feltétele egy emelt szintű érettségi vizsga a magyar/matematika/történelem/idegen nyelv tárgyak egyikéből.