Felvételi követelmények

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

Az IBS felvételi követelményei szakonként változóak. Az egyes képzéseinkre érvényes pontos elvárásainkról részletes leírást adunk.

Az IBS által kínált képzések két nagy csoportra oszthatók, a felvételi eljárás pedig rendkívül eltérő a különböző szakokon.

 • Angol diplomát adó képzések (ezek mindegyike angol nyelven oktatott, a University of Buckingham diplomáját adó szakok),
 • Magyar diplomát adó képzések (ezeken a szakokon az oktatás nyelve a magyar).

Jelentkezési határidő

Képzés

2020. őszi félév

2021. tavaszi félév

Angol diplomát adó alapképzés*

2020. szeptemeber 15.

2020. november 30. 

Magyar diplomát adó alapképzés

2020. február 15. 

--

Angol diplomát adó mesterképzés*

2020. szeptember 15. 

2020. november 30. 

(kizárólag a budapesti campuson)

Magyar diplomát adó mesterképzés

2020. február 15.

--

MBA képzés*

----

Doktori képzés*

2020. április 15.

--

Angol nyelvi egyetemi előkészítő

2020. szeptember 15. 

2020. november 30. 

*Az angol diplomát adó képzéseknél 100 euró a jelentkezési díj. A díjfizetés esedékességéről és részleteiről felvételi referenseink értesítik a jelentkezőket az online felvételi rendszerünkön keresztül. A jelentkezési díjfizetést nem érinti a jelentkezési határidő.

Angol diplomát adó képzésekre vonatkozó felvételi eljárás

A képzésekre az IBS saját jelentkezési lapján lehet jelentkezni az alábbi dokumentumok feltöltésével:

 • érettségi bizonyítvány vagy diploma,
 • nyelvvizsga (ha van),
 • személyi igazolvány. 

A jelentkezések elbírálása

 

Bachelor’s képzések:

A Bachelor’s szakok közös első évvel indulnak, ez az év magyar nyelven is teljesíthető, másodévtől azonban a képzések kizárólag angol nyelven érhetők el.

Az érettségivel rendelkező magyar állampolgárságú jelentkezőket – pontszámítás nélkül – fogadni tudjuk.

Az alapképzési (BSc) szakokra jelentkezők esetében a szintfelmérő eredménye azt hivatott eldönteni, hogy a hallgató tanulmányait angol vagy magyar nyelven kezdheti-e meg. A szintfelmérőre előreláthatóan augusztus második felében kerül sor. A szintfelmérő egy 100 perces írásbeli, egy kb. 15 perces szóbeli részből, illetve egy szövegértési feladatból áll. Azok a jelentkezők, akik rendelkeznek az alábbi bizonyítványok egyikével:

 • International English Language Testing System (IELTS, General), eredmény: minimum 6.0
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL), eredmény: minimum 72 (iBT verzió)
 • Cambridge Certificate, eredmény: minimum169 (B2 First, B2 Business Vantage)
 • International GCSE English (as a Second Language), eredmény: minimum C (on extended curriculum)
 • London University GCE O level Syllabus, eredmény: minimum B (in English Language)
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic), eredmény: minimum 50
 • Középfokú nyelvvizsga
 • LCCI  bizonyítvány, eredmény: minimum 60
 • Angol nyelven folytatott tanulmányok
 • Emelt szintű angol érettségi, eredmény: minimum 60%

vagy

 • angol anyanyelvi beszélő (útlevéllel igazolt állampolgárság alapján),

mentesülnek a szintfelmérő alól.

Master’s képzések:

A Master’s képzések közül kettőre, a Nemzetközi menedzsment és az Emberi erőforrás menedzsment szakokra bármilyen legalább alapképzési (BA/BSc, régi rendszerű főiskolai) diplomával jelentkezni lehet, kreditbeszámítási eljárás nincs.

A Marketing menedzsment és a Pénzügyi menedzsment mesterképzésekre szakirányú, legalább alapképzési (BA/BSc, régi rendszerű főiskolai) diplomával lehet jelentkezni, vagy a bármilyen területen szerzett diploma mellé szakirányú munkatapasztalat szükséges.

Az MBA in Data-Driven Management képzésre való jelentkezés feltétele az  alapképzési (BA/BSc, régi rendszerű főiskolai) diploma (legalább egy matematika vagy pénzügy tárggyal), továbbá 3-5 év munkatapasztalat, önéletrajz, és motivációs levél

A jelentkezők megfelelő szintű angol nyelvtudását egy írásbeli angol nyelvi teszten és orientációs beszélgetésen vizsgáljuk. Mindkettőre a jelentkezővel egyénileg egyeztetett időpontban kerül sor. Azok a jelentkezők, akik rendelkeznek az alábbi bizonyítványok egyikével: 

 • International English Language Testing System (IELTS, General), eredmény: minimum 6.5
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL), eredmény: minimum 79 (iBT verzió)
 • Cambridge Certificate, eredmény: minimum 176 (C1 Advanced, C2 Proficiency)
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic), eredmény: minimum 58
 • Felsőfokú nyelvvizsga
 • LCCI  bizonyítvány, eredmény: minimum 60
 • Angol nyelven folytatott tanulmányok

vagy

 • angol anyanyelvi beszélő (útlevéllel igazolt állampolgárság alapján),

mentesülnek a szintfelmérő írásbeli része alól.

PhD képzések:

PhD képzésekre bármilyen mesterképzési diplomával lehet jelentkezni.

A jelentkezők megfelelő szintű angol nyelvtudását egy orientációs beszélgetésen vizsgáljuk, melyre a jelentkezővel egyénileg egyeztetett időpontban kerül sor. 

A jelentkezést követően leendő hallgatónk egy kutatási koncepciót nyújt be, melyet a Research Officer bírál el

Magyar diplomát adó képzésekre vonatkozó felvételi eljárás

A magyar diplomát adó képzésekre a jelentkezés a felvi.hu oldalon történik, és a pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat is ott kell feltöltetni, ill. 2020. július elejéig pótlólag megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

A felvételi eljárás az azt szabályozó mindenkori kormányrendeletnek megfelelően történik. Itt a következő fontos körülményt emelnénk ki:

 • A nemzetközi tanulmányok alapképzési szakra történő jelentkezés feltétele egy emelt szintű érettségi vizsga a magyar/matematika/történelem/idegen nyelv tárgyak egyikéből.