COVID-19 változások

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

Az IBS a jelenlegi közegészségügyi válság idején is mindent megtesz, hogy diákjainknak a legmagasabb szintű, az új elvárásoknak is megfelelő rugalmas oktatást nyújtson. E célkitűzésnek megfelelően alakítottuk át képzési kínálatunkat.

Az oktatás az IBS-ben 2020. szeptembertől tantermi és online formában is elérhető, a hallgatók szabadon választhatnak. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szeptember 1-i hatályú ágazati ajánlása alapján az IBS a következő módon jár el az egészségügyi válsághelyzet során, melynek célja a felsőoktatásban résztvevő személyek egészsége, vagyon- és jogbiztonságának védelme, a felsőoktatási képzés folyamatossága és az intézményi működés stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzése.

A felsőoktatási intézmény feladatainak ellátásához szükséges
egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása érdekében az alábbi intézkedéseket hozza:

 • Az intézményeken belül zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken a maszk használata kötelező.
 • A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) biztosít. (könyvtárakban, tanulmányi irodákban stb.)
 • A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.
 • A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítőszerek folyamatos rendelkezésre állásáról az IBS gondoskodik.
 • A gyakran érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) rendszeresen – legalább két óránkénti – fertőtlenítve lesznek.
 • Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordít a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
 • Az IBS gondoskodik a campusra érkezők megfelelő tájékoztatásáról (a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról)

A személyes közreműködést igénylő tanórák látogatása, a beiratkozással kapcsolatos óvintézkedések:

 • Az IBS a tantermi tanórákat úgy szervezi, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Zárt térben a maszk viselése kötelező.
 • Az IBS a hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket széleskörűen alkalmazza. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítja, melynek során fokozottan ügyel a biztonsági szabályok betartására.
 • Az online beiratkozás lehetősége minden hallgatónak biztosított, elkerülve ezzel a sorban állás kialakulását.
 • Jelen járványügyi készültségi helyzetben, az IBS a tantermi oktatási formát és az online oktatási rendet is biztosítja minden hallgató számára.
 • Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében a szigorú takarítás teljes körű betartása biztosított képzett takarító személyzet által. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosított.

Rektori utasítás