Kutatás

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A felsőoktatási intézmények egyik legfontosabb feladata az, hogy a tudományos kutatás segítségével tudást és készséget fejlesszenek, illetve adjanak át. Ezen kijelentésnek megfelelően, az IBS dolgozóinak és hallgatóinak minden lehetséges forrás rendelkezésére áll, hogy létrejöhessen egy olyan „kutatói kultúra”, mely összhangban áll az intézmény küldetésével és céljaival.

Míg az oktatás és a tanulási élmény minősége az IBS két legfontosabb alappillére, a kutatás szintén alapvető feltétele sikerünknek, hiszen:

  • biztos elméleti alapot nyújt az oktatás minden formájához,
  • lehetőséget nyújt a tantestület tagjainak arra, hogy tudásukat és kompetenciáikat folyamatosan fejleszthessék,
  • nemzetközi jelenlétet biztosít, amely elősegíti az elhivatott hallgatók, kiváló oktatók és személyzet toborzását.

Ennek értelmében az IBS mindig arra fog törekedni, hogy fejlessze az itt zajló kutatói munka:

  • minőségét,
  • hatását és
  • mennyiségét.

Azon túl, hogy bátorítja az egyéni kutatási tevékenységet és ahhoz támogatást is nyújt minden dolgozója számára, az IBS létrehozott 7 különböző kutatási csoportot, amelyek külön finanszírozásban és támogatásban részesülnek az intézmény részéről.

A következő táblázat összefoglaló áttekintést nyújt az elfogadott és támogatott kutatási prioritásokról és csoportokról az IBS-ben.

Prioritások Kutatásvezető
Regionális növekedés és cégek közötti tanulásLengyel Balázs
Technológia-alapú vállalatok: finanszírozás és vállalkozásMakra Zsolt

Növekedés, intézmények és üzleti kultúra Közép- és Kelet- Európában

Bartha Attila

Térbeli, társadalmi és marketing szempontok az online közösségi oldalakon

Ságvári Bence

A pénzügyi szektor újonnan megjelenő szabályozó és kockázat-kezelő keretrendszerei

Mérő Katalin
Kiskereskedelem-menedzsment és fogyasztói szokásokLáng László
Módszertani kérdések a felsőoktatásban Sazdovska Jasmina

 Eredmények

Összességében a fent említett kutatói csoportoktól várhatóan 40 kiemelkedő minőségű publikáció lát napvilágot, amelyek közül több is elismert magyar, osztrák és külföldi folyóiratokban jelenik meg; ezen kívül szintén céljaink között szerepel időközi kutatási beszámolók megjelentetése munkatanulmányok formájában, valamint nemzetközi konferenciákon és workshopokon elhangzó előadások megtartása is.