IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására.

A szak időtartama 4 félév
Oktatás kezdete szeptember
Munkarend Nappali/Levelező
Tandíj félévente 240.000 Ft
Oktatás nyelve magyar
Diplomát kiállító intézmény IBS
Felvételi követelmény felsőfokú végzettség és felvételi beszélgetés
Campus Budapest
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu) 2021. február 15.

A magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a vállalkozások aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó értékelési módszereit a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok figyelembevételével,
 • a vállalkozások reális (piaci, pénzügyi, technikai-innovációs) versenyelőnyön nyugvó fejlődési (változási) pályájának meghatározását,
 • a fejlesztés (változás) megvalósításához szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait,
 • a fejlesztés (változás) megvalósítása érdekében szükséges projektvezetési ismeretanyagot,
 • a fejlesztésben (változásban) érintettekkel történő szakszerű kommunikációs technikákat.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,
 • a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére,
 • a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,
 • a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
 • a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására,
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.

Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tematika

A képzés tematikája itt érhető el. 

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren (www.felvi.hu) keresztül lehet.