IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

A nemzetközi gazdálkodás alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. A diplomával szerezhető szakképzettség megnevezése: közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon. Az alapszakban a hagyományos képzési rendszer négy nemzetközi vonatkozású szakja olvadt össze: a gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, külgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, valamint a nemzetközi kommunikáció.

A szak időtartama 8 félév
Munkarend Nappali
Tandíj félévente 400.000 Ft
Oktatás nyelve magyar
Diplomát kiállító intézmény IBS
Felvételi követelmény Érettségi bizonyítvány, legalább egy emelt szintű érettségivel – részletek ld. felvi.hu
Szakmai gyakorlat Igen
Külföldi tanulási lehetőség Igen
Campus Budapest
Oktatás kezdete szeptember
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu) 2021. február 15.

A nemzetközi gazdálkodási alapszak képzési célkitűzése, hogy a hallgatók kikerülve a nemzetközi munkaerőpiacra alkalmasak legyenek a nemzetközi gazdasági szervezetek stratégiai, pénzügyi és piaci folyamatainak fejlesztésére, elemzésére, és a gazdasági kihívások kezelésére. A képzés alatt a hallgatók megismerkednek az EU működésével, a globalizációs folyamatok regionális hatásaival, a nemzetközi kereskedelempolitika célkitűzéseivel, a nemzetközi pénzügyek technikájával, törvényszerűségeivel, valamint Magyarország külgazdasági folyamataival is. A képzés az elméleti tudás magalapozása mellett rendkívül gyakorlatorientált, amit több szinten valósítunk meg. Az IBS-ben kizárólag szemináriumi formában folyik az oktatás, tehát nagy létszámú előadások nincsenek. Oktatóink kiválasztásánál nagyon fontos szempont, hogy üzleti tapasztalattal is rendelkezzenek. A szemináriumok minden esetben interaktívak, a csoportos órai és otthoni feladatok pedig az együtt gondolkodásra, a csapatban való munkavégzésre készítik fel hallgatóinkat.

Milyen készségeket, kompetenciákat lehet a képzés alatt elsajátítani, illetve fejleszteni a konkrét tárgyi tudás megszerzése mellett?

A hallgatók elsajátítják a menedzsmentfunkciók gyakorlati alkalmazását, jártasságot szereznek a tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazásában, a nemzetközi tárgyalások önálló vitelében, a nemzetközi szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésének technikáiban.

A nemzetközi gazdálkodási közgazdász alapszak követelményrendszerének része, hogy az intézmény által kibocsátott gazdasági szakemberek legalább két idegen nyelven legyenek magas szinten tárgyalóképesek, ezért a diploma megszerzéséhez alapfeltétel két középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga, amelyek közül az egyik helyett elfogadják a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsgát.

Tematika

A képzés tematikája itt érhető el. 

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren (www.felvi.hu) keresztül lehet.