IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

A gazdálkodási és menedzsment alapszakot végző szakemberek szakképzettsége: „Közgazdász, gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon”.  A szakon kínált ismeretek lefedik a hagyományos képzési rendszer gazdálkodás, gazdaságismeret, vállalkozásszervező, logisztika, HR menedzsment, marketing területét.  

A szak időtartama 7 félév
Munkarend nappali
Oktatás nyelve magyar
Tandíj félévente 400.000 Ft
Diplomát kiállító intézmény IBS
Felvételi követelmény Érettségi bizonyítvány, legalább egy emelt szintű érettségivel – részletek ld. felvi.hu
Szakmai gyakorlat Igen
Külföldi tanulási lehetőség Igen
Campus Budapest
Oktatás kezdete szeptember
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu) 2022. február 15.

A szakon végzetteket általános gazdasági szakembereknek mondhatjuk, akiket arra készítettek fel, hogy vállalatoknál vagy egyéb intézményeknél vezető pozíciókat tölthessenek be. Feladatuk a gazdasági folyamatok tervezése, szervezése, irányítása, elemzése - a képzés során szerzett speciális szakterületükön. Az őket foglalkoztató szervezet is igen sokszínű lehet, így nem feltétlenül csak a gazdasági szféra területéről kerülhetnek ki. A vállalatok, pénzügyi intézmények mellett a közigazgatás területén (például önkormányzatokban, minisztériumokban, iskolákban) és a nonprofit szféra intézményeiben (alapítványoknál, egyesületeknél) is szükséges ez a fajta tevékenység. A gazdálkodási és menedzsment alapszak mindazokat az ismereteket is kínálja és kompetenciákat fejleszti, amelyek akár saját vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez is szükségesek. A képzés az elméleti tudás megalapozása mellett rendkívül gyakorlatorientált, amit több szinten valósítunk meg. Az IBS-ben kizárólag szemináriumi formában folyik az oktatás, tehát nagy létszámú előadások nincsenek. Oktatóink kiválasztásánál nagyon fontos szempont, hogy üzleti tapasztalattal is rendelkezzenek. A szemináriumok minden esetben interaktívak, a csoportos órai és otthoni feladatok pedig az együtt gondolkodásra, a csapatban való munkavégzésre készítik fel hallgatóinkat.

A szakmai üzleti nyelv ismerete alkalmassá teszi a végzett hallgatókat arra, hogy a nemzetközi gazdasági, üzleti életben is sikeresek lehessenek. Éppen ezért az alapfokozat megszerzéséhez követelmény az államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga (illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, oklevél).

Milyen készségeket, kompetenciákat lehet a képzés alatt elsajátítani, illetve fejleszteni a konkrét tárgyi tudás megszerzése mellett?

Konfliktuskezelés, prezentációs-, érvelés-, tárgyalástechnikai készségek, hatékony alkalmazkodás a környezeti változásokhoz, az informatikai eszközök használata vagy az idegen nyelven folytatott üzleti kommunikáció.

Tematika

A képzés tematikája itt érhető el. 

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren (www.felvi.hu) keresztül lehet.

Magyar nyelvű prospektus letöltése