IBS Budapest

Tartalomhoz ugrás Láblácre ugrás

Míg a magyar egyetemeken a hallgatók jegye sokszor az oktató jóindulatán vagy szigorán múlik, addig a brit számonkérés-értékelési rendszer biztosítja, hogy minden diák azonos kritériumok mentén kapja a jegyét akkor is, ha párhuzamosan több csoportban, más-más oktató tanít egy-egy gyakorlati tárgyat. Ennek kulcsa az Exam Board, avagy a vizsgabizottság több napos ellenőrző folyamata, amely a brit egyetemeken az értékelés elengedhetetlen eleme. Az IBS az egyetlen felsőoktatási intézmény Magyarországon, amely ezt a gyakorlatot az összes képzési programján megvalósítja.

Nagy-Britannia felsőoktatási intézményeiben – és így az IBS-en is – a szemeszterenként összeülő vizsgabizottság nem a diákok, hanem az oktatók munkáját ellenőrzi: feladata a hallgatóknak adott pontszámok és jegyek jóváhagyása és adott esetben ezek felülvizsgálata . A folyamat során először az IBS belső másodértékelői (Internal Examiners) alaposan áttekintik a modulvezetőktől megkapott számonkérés-leírásokat, és szükség esetén módosításokat javasolnak ezekben. A félév során pedig ellenőrzik az előre meghatározott kritériumok betartását, és ezáltal biztosítják az értékelések következetességét. Ezt követően a külső vizsgáztatók (External Examiners) tekintik át a megítélt pontszámokat és érdemjegyeket. Ők minden esetben egy nagy-britanniai felsőoktatási intézményből érkeznek, és külső szemlélőként objektivitást és új perspektívákat hoznak az értékelési folyamatba. A diákok csak a teljes, nagyjából egyhetes folyamat lezárulta után kapják meg jegyeiket és értékeléseiket.

A keresztellenőrzési folyamatok nemcsak azt biztosítják, hogy minden diák egységes és igazságos értékelésben részesüljön, hanem azt is, hogy olyan részletes írásbeli visszajelzést kapjanak, mely segíti a további fejlődésüket. A külső vizsgaztatók idén is kiemelték, hogy az IBS értékelési folyamatai példaértékűek. Az átláthatóság és a méltányosság nagyon fontos eleme az International Business School oktatási gyakorlatának, így büszkén fogadtuk a vizsgabizottság idei visszajelzését, és továbbra is – a magyar felsőoktatásban egyedülálló módon – garantáljuk, hogy minden alap és mesterszakos hallgató értékelése azonos sztenderdek alapján történik.

További információk, sajtókapcsolat:

Joós Andrea, kommunikációs vezető

ajoos@ibs-b.hu

IBS-campus.jpg