Nemzetközi tanulmányok mesterképzés

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A mesterképzést elvégzettek szakképzettségüket tekintve okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző diplomát kapnak, a képzés valamely szakirányának megjelölésével. A hallgatók a következő szakirányok közül választhatnak: diplomáciai, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok.

A szak időtartama4 félév
Oktatás kezdeteszeptember
Munkarend

Nappali

Tandíj félévente

375.000 Ft

Oktatás nyelvemagyar
Diplomát kiállító intézményIBS
Felvételi követelményfelsőfokú végzettség és felvételi beszélgetés
CampusBudapest
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu)2018. február 15.

A végzett nemzetközi kapcsolatok elemzők olyan társadalomtudományi szakemberek, akik Magyarország helyzetét képesek számos aspektusból nemzetközi viszonyrendszerben értelmezni, értékelni. Ahhoz, hogy az ország nemzetközi viszonylatban, főként Európában betöltött helyének, szerepének elemzésére képesek legyenek, szükséges ismerniük a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit, képesnek kell lenniük a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. A diszciplináris – civilizációs, világ-gazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti – ismeretek mellett a képzés gyakorlati tudást is nyújt a hallgatóknak a diplomácia, protokoll, tárgyalástechnika területén. A nemzetközi kapcsolatok elemzők tudásukat diplomataként, nemzetközi szakértőként, kutatóként, újságíróként, illetve az államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként egyaránt sikeresen kamatoztathatják.

Kötelező tárgyak

1Jelenkori európai társadalomtörténet
1Közpolitikák alapjai
1Összehasonlító államjog
1Civilizációelmélet
1Nemzetközi kapcsolatok elmélete
1Magyar külpolitika története
1Világgazdasági erőviszonyok
2Érdekviszonyok az európai integrációban
2Szakpolitikák fejlesztése az EU-ban
2Alkalmazott nemzetközi jog
2Nemzetközi válságkezelés
2Társadalmi törésvonalak Európában
2Nemzetközi kapcsolatok aktuális kérdései
2A politikai intézményrendszer szociológiája
3Nemzetközi politikai gazdaságtan
3Amerika-tanulmányok
4Ázsia-tanulmányok
4Stratégia és külpolitika
4Diplomamunka
4Szakmai gyakorlat ****
4Záróvizsga ***

Kötelezően választható tárgyak *

Európai tanulmányok specializáció:
3Európai versenyképesség és globalizáció
3Európa-politikák
3EU tagországok gazdasági intézményei és  fejlődési tendenciái
3Magyarország az EU-ban
4Bel- és igazságügyek az EU-ban
4Fejlesztéspolitika gyakorlata és eredményei az EU-ban
4Uniós jogalkotás és esetjog a gyakorlatban
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializáció:
3Világgazdasági folyamatok elemzése
3Nemzetközi fejlesztési együttműködési politika
3Vállalkozás és globalizáció
3Nemzetközi gazdasági intézmények
4Nemzetközi gazdasági jog
4Nemzetközi pénzügyek
4Magyar külgazdasági politika és gazdaságdiplomácia
4Interkulturális menedzsment
Szabadon választható tárgyak **

Minden mesterképzésnél:

* Kötelezően választható tárgyak: a nemzetközi tanulmányok mesterszakon 30 kredit értékben kell tantárgyakat felvenni, az Európai tanulmányok vagy a Nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializációnak megfelelően. A vállalkozásfejlesztés mesterszakon 25 kredit értékben kell tantárgyakat felvenni a megadott listából.

** Szabadon választható tárgyak: 6 kredit értékben kell tetszőleges tantárgyat felvenni a Főiskola által meghirdetett bármely MSc-szintű tárgyak közül (a szakon kötelező vagy kötelezően választhatónak előírt tárgyak kivételével).

*** A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, azaz a szakdolgozatért járó krediteket leszámítva minden előírt kredit teljesítése.

**** 4 hetes szakmai gyakorlat szükséges. 

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren keresztül lehet.

www.felvi.hu