Nemzetközi gazdálkodás szak

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A nemzetközi gazdálkodás alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. A diplomával szerezhető szakképzettség megnevezése: közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon. Az alapszakban a hagyományos képzési rendszer négy nemzetközi vonatkozású szakja olvadt össze: a gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, külgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, valamint a nemzetközi kommunikáció.

A szak időtartama7 félév
MunkarendNappali
Tandíj félévente

375.000 Ft

Oktatás nyelvemagyar
Diplomát kiállító intézményIBS
Felvételi követelményÉrettségi bizonyítvány
Szakmai gyakorlatIgen
Külföldi tanulási lehetőségIgen
CampusBudapest
Oktatás kezdeteszeptember
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu)2017. február 15.
Nyílt nap2017. január 10.

A nemzetközi gazdálkodási alapszak képzési célkitűzése, hogy a hallgatók a diploma megszerzéséig elsajátított elméleti és gyakorlati ismeret birtokában alkalmasak legyenek a következő képzési szint elvégzéséhez, illetve a munkaerőpiacra kikerülve legyenek tisztában a közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretekkel. A képzés alatt a hallgatók megismerkednek a nemzetközi gazdasági és piaci folyamatokkal, az EU működésével, a globalizációs folyamatok regionális hatásaival, a nemzetközi kereskedelempolitika célkitűzéseivel, a nemzetközi pénzügyek technikájával, törvényszerűségeivel, Magyarország külgazdasági folyamataival, főbb piacaival. Elsajátítják a menedzsmentfunkciók gyakorlati alkalmazását, jártasságot szereznek a tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazásában, a nemzetközi tárgyalások önálló vitelében, a nemzetközi szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésének technikáiban.

A nemzetközi gazdálkodási közgazdász alapszak követelményrendszerének része, hogy az intézmény által kibocsátott gazdasági szakemberek legalább két idegen nyelven legyenek magas szinten tárgyalóképesek, ezért a diploma megszerzéséhez alapfeltétel két középfokú szakmai nyelvvel bővített C típusú nyelvvizsga, amelyek közül az egyik helyett elfogadják a felsőfokú C típusú általános nyelvvizsgát. A diploma megszerzéséhez szükséges elméleti tárgyak elsajátítása mellett a hallgatóktól elvárható az önálló problémafelismerő és -megoldó képesség, az innovációs készség, a kritikai elemző és javaslattevő, kezdeményezőkészség. Ahhoz, hogy a szakember megtalálja helyét abban a gazdasági közegben, ahol mindennapi munkáját végzi, elengedhetetlen a jó kapcsolatteremtő képesség (természetesen idegen nyelven is), a beilleszkedési és együttműködési képesség. Szükséges továbbá a megfelelő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség. A nemzetközi multikulturális közegben dolgozó szakemberektől elvárható a másság elfogadásának képessége és a tolerancia.

A képzés részeként a hallgatók félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt. Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a képzés második ciklusában, de már alapszakos nemzetközi gazdálkodási közgazdászként is végezhetnek, irányíthatnak, illetve szervezhetnek nemzetközi vállalkozói tevékenységet.

1Közgazdaságtani alapismeretek I.Makroökonómia
Gazdaságtörténet
Kvantitatív alapismeretekMatematikai elemzés módszertana
Gazdaságmatematika
Tanulási és kommunikációs készségekBevezetés a kommunikációba
Tanulási készségek a felsőoktatásban
2Közgazdaságtani alapismeretek II.Mikroökonómia
Nemzetközi gazdaságtan
Vállalat-gazdaságtan
Statisztikai és informatikai alapokStatisztikai alapok
Alap felhasználói szoftverek
Bevezetés az üzleti világbaA vállalkozás és a szervezet
Vállalkozás- és szervezetpszichológia
3Alkalmazott kvantitatív ismeretekDöntéselmélet és módszertan
Gazdaságmatematika II.
Az alapvető üzleti funkciókPénzügyi alapismeretek
Számvitel alapjai
Bevezetés a marketingbe
Társadalom tudományi kitekintésEU tanulmányok
Jogi alapismeretek
Bevezetés a politika tudományokba
4KülkereskedelemBevezetés a logisztikába
Szerződések joga és külkereskedelmi ügyletek
Nemzetközi Üzleti FunkciókNemzetközi marketing
Nemzetközi pénzügyek
Elemzés és piacfejlesztés
Interkulturális menedzsment és nemzetközi kommunikáció
Kötelezően választható tárgyak * 
5A Gazdasági integrációVilággazdasági folyamatok és régiók
Az európai integráció gazdaságtana és szakpolitikái
Az EU fejlődése, intézményi és jogi működése
Kötelezően választható tárgyak * 
6KarrierépítésMunkahelykeresési technikák
Karrierépítés, élethosszig tartó tanulás
Beszéd- és tárgyalástechnika
A gazdaság-diplomácia világaNemzetközi tárgyalástechnikák, etikett és protokoll
Nemzetközi szervezetek, kereskedelmi és gazdasági intézmények
Külgazdasági politikák
 
Szabadon választható tárgyak ** 
Szakdolgozat 
7Szakmai gyakorlat *** 
Záróvizsga **** 

 

Minden alapképzésnél
* kötelezően választható tárgyak: a főiskola által szakonként meghirdetett tantárgyak listájából kell meghatározott kreditértékben felvenni tárgyakat.
** szabadon választható tárgyak: 9 kredit értékben kell tetszőleges tantárgyat felvenni a Főiskola által meghirdetett bármely BA-szintű tárgyak közül (a szakon kötelező vagy kötelezően választhatónak előírt tárgyak kivételével)
*** a záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, azaz a szakdolgozatért járó krediteket leszámítva minden előírt kredit teljesítése.
**** a gazdálkodás és menedzsment ill. nemzetközi gazdálkodás szakokon egy félévnyi, míg a nemzetközi tanulmányok szakon 4 hetes szakmai gyakorlat szükséges

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren keresztül lehet.www.felvi.hu