Gazdálkodási és menedzsment szak

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A gazdálkodási és menedzsment alapszakon kínált tudás lefedi a hagyományos képzési rendszer gazdálkodási, gazdaságismeret, háztartásökonómia-életvitel tanár, vállalkozásszervező, informatikus közgazdász (gazdasági informatika), üzleti kommunikáció, valamint gazdálkodási szakos közgazdász tanári szakjainak területét.

A szak időtartama7 félév
MunkarendNappali
Oktatás nyelvemagyar 
Tandíj félévente 

375.000 Ft

Diplomát kiállító intézményIBS
Felvételi követelményÉrettségi bizonyítvány
Szakmai gyakorlatIgen
Külföldi tanulási lehetőségIgen
CampusBudapest
Oktatás kezdeteszeptember
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu)2019. február 15.

A szakon végzetteket – akiknek hivatalos szakképzettsége „közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon” – tulajdonképpen általános gazdasági szakembereknek mondhatjuk, akiket arra készítettek fel, hogy vállalatoknál vagy egyéb intézményekben töltsenek be gazdasági vezető pozíciókat. Feladatuk a gazdasági folyamatok tervezése, szervezése, irányítása, elemzése a képzés során szerzett speciális szakterületükön, szakirányukban. Az őket foglalkoztató szervezet igen sokszínű lehet, tehát nem feltétlenül a gazdasági szféra, azaz a „piac” területéről kerül ki. A vállalatok, pénzügyi intézmények mellett ugyanis a közigazgatás területén (például önkormányzatokban, minisztériumokban, iskolákban) és a nonprofit szféra intézményeiben (alapítványoknál, egyesületeknél) is szükségeltetik gazdasági irányítás. Nem beszélve arról, hogy az alapszak mindazokat az ismereteket és kompetenciákat kínálja, amelyek akár saját vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez is nélkülözhetetlenek. A gazdálkodási és menedzsment alapszakon nyújtott képzés az elméleti megalapozottságot a gazdálkodási, üzleti és menedzsment ismeretekre jellemző gyakorlatiassággal ötvözve vezeti be hallgatóit a közgazdaságtani, szervezeti, üzleti és társadalomtudományos ismeretekbe és vértezi fel őket mindazon tudással, amelyeket a gazdasági irányító pozíció megkövetel. Ebbe a tudáshalmazba olyan készségek is beletartoznak, mint a konfliktusmegoldás, a hatékony alkalmazkodás a környezeti változásokhoz, az informatikai eszközök használata vagy az idegen nyelven folytatott üzleti kommunikáció. Ez utóbbi szempont igen hangsúlyos, hiszen a gazdasági élet globalizálódásának következtében az üzleti világban érvényes nemzetközi szokások és a multinacionális vállalatok szervezési-vezetési rendszereinek alapos megismerése egyre fontosabb feltételévé válik a sikeres irányításnak, döntéshozatalnak.

A szakmai üzleti nyelv ismerete alkalmassá teszi a végzett hallgatókat arra, hogy a nemzetközi gazdasági, üzleti életben is sikeresek lehessenek. Éppen ezért követelmény az alapfokozat megszerzéséhez az államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga (illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, oklevél).

Szemeszter

TárgycsoportTárgy
1Közgazdaságtani alapismeretek I.Makroökonómia
1Gazdaságtörténet
1Kvantitatív alapismeretekMatematikai elemzés módszertana
1Gazdaságmatematika
1Tanulási és kommunikációs készségekBevezetés a kommunikációba
1Tanulási készségek a felsőoktatásban
2Közgazdaságtani alapismeretek II.Mikroökonómia
2Nemzetközi gazdaságtan
2Vállalat-gazdaságtan
2

Statisztikai és informatikai alapok

Statisztikai alapok
2Alap felhasználói szoftverek
2Bevezetés az üzleti világbaA vállalkozás és a szervezet
2Vállalkozás- és szervezetpszichológia
3Alkalmazott kvantitatív ismeretekDöntéselmélet és módszertan
3Gazdaságmatematika II.
3Az alapvető üzleti funkciókPénzügyi alapismeretek
3Számvitel alapjai
3Bevezetés a marketingbe
3Társadalom tudományi kitekintésEU tanulmányok
3Jogi alapismeretek
3Bevezetés a politika tudományokba
4Az üzleti funkciók alkalmazásaVállalati pénzügyek
4Pénzügyi számvitel
4HRM
4Marketing kommunikáció
4Bevezetés a logisztikába
4Alkalmazott statisztika és informatikaLeíró és következtető statisztika
4Gazdaságinformatikai alkalmazások
5Vezetés: Jog és EtikaGazdasági jog
5Vezetési és szervezési ismeretek
5Szerződések joga és külkereskedelmi ügyletek
5Üzleti etika
5Kötelezően választható tárgyak *
6Stratégiai szemlélet és tervezésStratégiai menedzsment
6Vezetői Számvitel
6KarrierépítésMunkahelykeresési technikák
6Karrierépítés, élethosszig tartó tanulás
6Beszéd- és tárgyalástechnika
6Szabadon választható tárgyak **
6Szakdolgozat
7Szakmai gyakorlat ****
7Záróvizsga ***

Minden alapképzésnél: 

* Kötelezően választható tárgyak: a főiskola által szakonként meghirdetett tantárgyak listájából kell meghatározott kreditértékben felvenni tárgyakat.

** Szabadon választható tárgyak: 9 kredit értékben kell tetszőleges tantárgyat felvenni a Főiskola által meghirdetett bármely BA-szintű tárgyak közül (a szakon kötelező vagy kötelezően választhatónak előírt tárgyak kivételével).

*** A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, azaz a szakdolgozatért járó krediteket leszámítva minden előírt kredit teljesítése.

**** A gazdálkodás és menedzsment ill. nemzetközi gazdálkodás szakokon egy félévnyi, míg a nemzetközi tanulmányok szakon 4 hetes szakmai gyakorlat szükséges. 

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren keresztül lehet.

www.felvi.hu