Gazdálkodási és menedzsment szak

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A gazdálkodási és menedzsment alapszakon kínált tudás lefedi a hagyományos képzési rendszer gazdálkodási, gazdaságismeret, háztartásökonómia-életvitel tanár, vállalkozásszervező, informatikus közgazdász (gazdasági informatika), üzleti kommunikáció, valamint gazdálkodási szakos közgazdász tanári szakjainak területét.

A szak időtartama7 félév
MunkarendNappali
Oktatás nyelvemagyar vagy angol
Tandíj félévente (magyar nyelven)

375.000 Ft

Tandíj félévente (angol nyelven)

660.000 Ft
Diplomát kiállító intézményIBS
Felvételi követelményÉrettségi bizonyítvány
Szakmai gyakorlatIgen
Külföldi tanulási lehetőségIgen
CampusBudapest
Oktatás kezdeteszeptember
Jelentkezési határidő (www.felvi.hu)2018. február 15.

A szakon végzetteket – akiknek hivatalos szakképzettsége „közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon” – tulajdonképpen általános gazdasági szakembereknek mondhatjuk, akiket arra készítettek fel, hogy vállalatoknál vagy egyéb intézményekben töltsenek be gazdasági vezető pozíciókat. Feladatuk a gazdasági folyamatok tervezése, szervezése, irányítása, elemzése a képzés során szerzett speciális szakterületükön, szakirányukban. Az őket foglalkoztató szervezet igen sokszínű lehet, tehát nem feltétlenül a gazdasági szféra, azaz a „piac” területéről kerül ki. A vállalatok, pénzügyi intézmények mellett ugyanis a közigazgatás területén (például önkormányzatokban, minisztériumokban, iskolákban) és a nonprofit szféra intézményeiben (alapítványoknál, egyesületeknél) is szükségeltetik gazdasági irányítás. Nem beszélve arról, hogy az alapszak mindazokat az ismereteket és kompetenciákat kínálja, amelyek akár saját vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez is nélkülözhetetlenek. A gazdálkodási és menedzsment alapszakon nyújtott képzés az elméleti megalapozottságot a gazdálkodási, üzleti és menedzsment ismeretekre jellemző gyakorlatiassággal ötvözve vezeti be hallgatóit a közgazdaságtani, szervezeti, üzleti és társadalomtudományos ismeretekbe és vértezi fel őket mindazon tudással, amelyeket a gazdasági irányító pozíció megkövetel. Ebbe a tudáshalmazba olyan készségek is beletartoznak, mint a konfliktusmegoldás, a hatékony alkalmazkodás a környezeti változásokhoz, az informatikai eszközök használata vagy az idegen nyelven folytatott üzleti kommunikáció. Ez utóbbi szempont igen hangsúlyos, hiszen a gazdasági élet globalizálódásának következtében az üzleti világban érvényes nemzetközi szokások és a multinacionális vállalatok szervezési-vezetési rendszereinek alapos megismerése egyre fontosabb feltételévé válik a sikeres irányításnak, döntéshozatalnak.

A szakmai üzleti nyelv ismerete alkalmassá teszi a végzett hallgatókat arra, hogy a nemzetközi gazdasági, üzleti életben is sikeresek lehessenek. Éppen ezért követelmény az alapfokozat megszerzéséhez az államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga (illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, oklevél).

A képzés magyar és angol nyelven is elvégezhető. 

Szemeszter

TárgycsoportTárgy
1Közgazdaságtani alapismeretek I.Makroökonómia
1Gazdaságtörténet
1Kvantitatív alapismeretekMatematikai elemzés módszertana
1Gazdaságmatematika
1Tanulási és kommunikációs készségekBevezetés a kommunikációba
1Tanulási készségek a felsőoktatásban
2Közgazdaságtani alapismeretek II.Mikroökonómia
2Nemzetközi gazdaságtan
2Vállalat-gazdaságtan
2

Statisztikai és informatikai alapok

Statisztikai alapok
2Alap felhasználói szoftverek
2Bevezetés az üzleti világbaA vállalkozás és a szervezet
2Vállalkozás- és szervezetpszichológia
3Alkalmazott kvantitatív ismeretekDöntéselmélet és módszertan
3Gazdaságmatematika II.
3Az alapvető üzleti funkciókPénzügyi alapismeretek
3Számvitel alapjai
3Bevezetés a marketingbe
3Társadalom tudományi kitekintésEU tanulmányok
3Jogi alapismeretek
3Bevezetés a politika tudományokba
4Az üzleti funkciók alkalmazásaVállalati pénzügyek
4Pénzügyi számvitel
4HRM
4Marketing kommunikáció
4Bevezetés a logisztikába
4Alkalmazott statisztika és informatikaLeíró és következtető statisztika
4Gazdaságinformatikai alkalmazások
5Vezetés: Jog és EtikaGazdasági jog
5Vezetési és szervezési ismeretek
5Szerződések joga és külkereskedelmi ügyletek
5Üzleti etika
5Kötelezően választható tárgyak *
6Stratégiai szemlélet és tervezésStratégiai menedzsment
6Vezetői Számvitel
6KarrierépítésMunkahelykeresési technikák
6Karrierépítés, élethosszig tartó tanulás
6Beszéd- és tárgyalástechnika
6Szabadon választható tárgyak **
6Szakdolgozat
7Szakmai gyakorlat ****
7Záróvizsga ***

Minden alapképzésnél: 

* Kötelezően választható tárgyak: a főiskola által szakonként meghirdetett tantárgyak listájából kell meghatározott kreditértékben felvenni tárgyakat.

** Szabadon választható tárgyak: 9 kredit értékben kell tetszőleges tantárgyat felvenni a Főiskola által meghirdetett bármely BA-szintű tárgyak közül (a szakon kötelező vagy kötelezően választhatónak előírt tárgyak kivételével).

*** A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése, azaz a szakdolgozatért járó krediteket leszámítva minden előírt kredit teljesítése.

**** A gazdálkodás és menedzsment ill. nemzetközi gazdálkodás szakokon egy félévnyi, míg a nemzetközi tanulmányok szakon 4 hetes szakmai gyakorlat szükséges. 

Jelentkezés

Jelentkezni a központi felvételi rendszeren keresztül lehet.

www.felvi.hu