Ösztöndíjak

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

A University of Buckingham diplomáját adó, angol nyelven oktatott alapképzéseire az IBS kétféle ösztöndíjlehetőséget kínál.

IBS Starter Ösztöndíj

Pályázhat minden magyar állampolgár, aki

-  18-25 éves,

-  beadta online jelentkezését az IBS és a University of Buckingham közös, angol nyelvű BSc szakának egyikére,

-  rendelkezik egy két évesnél nem régebbi nyelvvizsgával, amely a

 • legalább 6.5 pontos IELTS (Academic vagy General, részeredmények is elérik vagy meghaladják a 6.0 pontot) vagy a
 • TOEFL 90 iBT nyelvvizsga egyike (más nyelvvizsga nem vehető figyelembe).

Pályázás módja: motivációs levél küldése, amelyhez csatolni kell a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.

Cím: scholarship@ibs-b.hu

 A pályázatokat a rektor bírálja el, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A sikeres pályázók akkor részesülnek az ösztöndíjban, ha az első szemeszterre vonatkozó teljes tandíjat a számla kiállítását követő 8 napon belül befizetik.* A második szemeszterben nem kell tandíjat fizetni.

* Ez az összeg nem visszaigényelhető.

Jelentkezési határidő az ösztöndíjra (a 2019 februárjában induló alapképzések esetében): 2018. november 30.

 

Tandíjkedvezmény (ösztöndíj):

A University of Buckingam BSc alapképzéseiben részt vevő, legkiválóbb tanulmányi eredményt elérő hallgatók a második, illetve további szemeszterekben részösztöndíjas kategóriába sorolhatók, mely esetben tandíjuk ösztöndíj-részét az IBS Alapítvány vállalja át. Erre az alábbi két kategóriában és feltételekkel van lehetőség (az előző félév tanulmányi eredményei alapján):

I. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 75%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Feltételek:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben szereplő modulok legalább 80%-ának megfelelő számú modult teljesített
 • a hallgató minden felvett tárgyból megszerezte az előírt gyakorlati- és/vagy vizsgajegyeket
 • a hallgató összes zárójegyének számtani átlaga eléri a 75 százalékot
 • a hallgatónak nem volt elégtelen eredményű vizsgája
 • a hallgató zárójegyeinek egyike sem kevesebb, mint 70 százalék

II. kategória: a következő félévre esedékes tandíj 50%-ának megfelelő összegű részösztöndíj

Feltételek:

 • a hallgató a rá vonatkozó mintatantervben szereplő modulok legalább 80%-ának megfelelő számú modult teljesített
 • a hallgató minden felvett tárgyból megszerezte az előírt gyakorlati- és/vagy vizsgajegyeket
 • a hallgató összes zárójegyének számtani átlaga eléri a 75 százalékot
 • a hallgatónak nem volt elégtelen eredményű vizsgája
 • a hallgató zárójegyei közül legfeljebb kettő kevesebb, mint 70 százalék

Az IBS ösztöndíjak egymással nem összevonhatók.

További ösztöndíjak