Felvételi követelmények

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

Az IBS által kínált képzések két nagy csoportra oszthatók:

  • Angol diplomát adó képzések (ezek mindegyike angol nyelven oktatott, a „The University of Buckingham” diplomáját adó szakok),
  • Magyar diplomát adó képzések (ezeken a szakokon – egy kivételével – az oktatás nyelve a magyar).

A felvételi eljárás a kétféle képzésben rendkívül eltérő.

Angol diplomát adó képzésekre vonatkozó felvételi eljárás

Mind a Bachelor’s (BSc, alapképzés), mind a Master’s (MSc, mesterképzés) szintű programokra az IBS saját jelentkezési lapján lehet jelentkezni, ez a honlapon érhető el, és online tölthető ki.

Jelentkezési határidő:

A jelentkezéseket a szabad férőhelyek függvényében fogadjuk el. További információért és segítségért forduljon hozzánk.

A jelentkezési laphoz fel kell töltetni:

  • az érettségi bizonyítványt vagy oklevélet,
  • a nyelvvizsgát (ha van), és
  • igazolványképet.

Ha ezek valamelyike jelentkezéskor még nem áll rendelkezésre, június végéig e-mail-ben lehet a hiányt pótolni: info@ibs-b.hu.

A jelentkezések elbírálása:

  • Bachelor’s képzések:

A Bachelor’s szakok közös első évvel indulnak, ez az év magyar nyelven is teljesíthető, másodévtől azonban a képzések kizárólag angol nyelven érhetők el.

Az érettségivel rendelkező magyar állampolgárságú jelentkezőket – pontszámítás nélkül – fogadni tudjuk.

Az alapképzési (BSc) szakokra jelentkezők esetében a szintfelmérő eredménye azt hivatott eldönteni, hogy a hallgató tanulmányait angol vagy magyar nyelven kezdheti-e meg. A szintfelmérőre előreláthatóan augusztus második felében kerül sor. A szintfelmérő egy 90 perces írásbeli, és egy kb. 15 perces szóbeli részből áll. Azok a jelentkezők, akik rendelkeznek IELTS 6.0 (részeredmények is legalább 6.0) vagy TOEFL 550 (számítógépes verzió esetén 213, iBT verzió esetén 80) pontos vagy e fölötti eredményű vizsgával, mentesülnek a szintfelmérő írásbeli része alól.

Jelentkezz most!

  • Master’s képzések:

A Master’s képzések közül kettőre, a Nemzetközi menedzsment és az Emberi erőforrás menedzsment szakokra bármilyen legalább alapképzési (BA/BSc, régi rendszerű főiskolai) diplomával jelentkezni lehet, kreditbeszámítási eljárás nincs.

A Marketing menedzsment és a Pénzügyi menedzsment mesterképzésekre szakirányú, legalább alapképzési (BA/BSc, régi rendszerű főiskolai) diplomával lehet jelentkezni, vagy a bármilyen területen szerzett diploma mellé szakirányú munkatapasztalat szükséges.

A jelentkezők megfelelő szintű angol nyelvtudását egy írásbeli angol nyelvi teszten és orientációs beszélgetésen vizsgáljuk. Mindkettőre a jelentkezővel egyénileg egyeztetett időpontban kerül sor. Az írásbeli vizsgarész alól felmentést ad az IELTS legalább 6.5 (részeredmények is legalább 6.5) vagy a TOEFL 575 (computeres verzióban 232, iBT verzióban 90) nyelvvizsga.

Jelentkezz most!

Magyar diplomát adó képzésekre vonatkozó felvételi eljárás

A magyar diplomát adó képzésekre a jelentkezés a felvi.hu oldalon történik, és a pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat is ott kell feltöltetni, ill. 2016. július elejéig pótlólag megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

A felvételi eljárás az azt szabályozó mindenkori kormányrendeletnek megfelelően történik. Itt két fontos körülményt emelnénk ki:

  • az alkalmazott közgazdaságtan alapképzés szakra történő jelentkezés feltétele a matematika tárgyból tett emelt szintű érettségi vizsga,
  • a nemzetközi tanulmányok alapképzési szakra történő jelentkezés feltétele egy emelt szintű érettségi vizsga a magyar/matematika/történelem/idegen nyelv tárgyak egyikéből