Könyvtár

Regisztrálj most!

REGISZTRÁLJ MOST!

Az IBS Könyvtára a dokumentumállományával, annak formai és tartalmi feltárásával hatékonyan segíti a főiskolán folyó oktatást és kutatást. A könyvtár hagyományos és elektronikus dokumentumain keresztül képes kielégíteni azokat az igényeket, amelyeket az oktatás támaszt vele szemben.

Nyitva tartás:

Hétfőtől csütörtökig 9.30 és 18.00 óra között,
Pénteken 9.30 és 17.00 óra között,
Szombaton zárva.

Beiratkozás és kölcsönzés

Minden főiskolai hallgató automatikusan könyvtártag lesz.

A kölcsönzési idő:

  • A kölcsönzési idő szorgalmi időszakban 3 hét, vizsgaidőszakban 1 hét.
  • Minden kölcsönzés, ha nincs rá előjegyzés, hosszabbítható.
  • Egyszerre 6 könyv kölcsönözhető.
  • Olvasótermi könyv csak estére, illetve hétvégére kölcsönözhető.
  • A késedelmi díj könyvenként és naponta 200 HUF.

A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA:

FOLYÓIRATOK:

A könyvtár gyűjti a gazdasági képzéshez, valamint a nyelvoktatáshoz szükséges legfontosabb magyar, illetve nemzetközi folyóiratokat. Az elektronikus adatbázisokon keresztül teljes szöveggel érhetők el a nemzetközi tudományos és gazdasági élet kiemelkedő folyóiratai (EBSCO, Emerald. Grove Art Online, SSRN, ECCH).

KÖNYVEK:

A könyvtár az oktatáshoz kapcsolódóan válogatva gyűjti a hazai és külföldi gazdasági szakirodalmat. A modulleírásokban meghatározott kötelező és ajánlott szakirodalom gyűjtése a könyvtár állományfejlesztő tevékenységének legfontosabb feladata. Jelenleg a könyvtár állományát 15 ezer könyv alkotja. Ennek nagy része angol nyelvű szakkönyv. A könyvek raktári rendjét a könyvtárban lévő tájékoztatási táblák mutatják.

SZAKDOLGOZATOK:

A könyvtár gyűjti és feldolgozza a Főiskolán született szakdolgozatokat. A szakdolgozatok a Főiskola hallgatói számára (a titkosítottakat kivéve) hozzáférhetőek a könyvtárban.

IDEIGLENES MEGŐRZÉSŰ DOKUMENTUMOK

A könyvtár a különböző oktatási lehetőségekhez kapcsolódó kiadványokat, prospektusokat időlegesen őrzi meg. Ezek az anyagok általában valamelyik oktatási csereprogramhoz kapcsolódnak, pl. Erasmus.

A könyvtár a főiskola életében nemcsak a hagyományos könyvtári szerepnek tesz eleget, hanem tevékeny részt vállal azokból a feladatokból, amelyek a hallgatók információs igényeinek a kielégítését szolgálják. A könyvtár gyűjti, és a látogatók rendelkezésére bocsátja azokat az anyagokat, amelyek

  • a hallgatók és oktatók kulturális programjainak szervezéséhez,
  • közhasznú, közérdekű információs igények kielégítéséhez,
  • általános tájékozódási, tájékoztatási feladatok ellátásához szükségesek.

A könyvtár vállalja könyvtári és kutatási ismeretek oktatását is. Minden szemeszter elején lehetőség van a könyvtári adatbázisok mélyebb tanulmányozására.

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

Mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak lehetőségük van más könyvtár állományából kölcsönözni a főiskola könyvtára segítségével. A kölcsönzés szabályai itt a kölcsönadó könyvtár szabályaihoz igazodnak. Ha bármi kérdése van a könyvtárral kapcsolatban, nyugodtan forduljon a könyvtárosokhoz, akik segítenek annak megoldásában!

Minden diákunknak jó tanulást, hasznos ismeretszerzést kívánnak a könyvtárosok.

A könyvtár munkatársai:

Nusser Tamás könyvtárvezető +36 1 588 8671
Gráf István könyvtáros +36 1 588 8672
E-mail: library@ibs-b.hu

Tovább a könyvtár oldalára >